Education Information

Education Information

 • 2001 - 2006 Doctorate

  Ankara University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

 • 1993 - 1996 Postgraduate

  Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri , Turkey

 • 1988 - 1993 Undergraduate

  Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri , Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  Abdulkerim Kuşeyri’xxde haller ve makamlar

  Ankara University, Instıtute Of Socıal Scıences

 • 1996 Postgraduate

  Şemseddin Ahmed es-Sivasi’xxnin ”Menazilü`l-Arifin” adlıeserinin sadeleştirilerek ”Marifetullah” konularının değerlenririlmesi

  Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate Arabic