Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2001 - 2006 Doktora

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

 • 1993 - 1996 Yüksek Lisans

  Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri , Türkiye

 • 1988 - 1993 Lisans

  Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri , Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2006 Doktora

  Abdulkerim Kuşeyri’xxde haller ve makamlar

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 1996 Yüksek Lisans

  Şemseddin Ahmed es-Sivasi’xxnin ”Menazilü`l-Arifin” adlıeserinin sadeleştirilerek ”Marifetullah” konularının değerlenririlmesi

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü Arapça