Education Information

Education Information

 • 2017 - Continues Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Open Unıversıty, Department Of Phılosophy, Turkey

 • 2010 - 2013 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Open Unıversıty, Department Of Turkısh Language And Lıterature, Turkey

 • 2008 - 2013 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Turkey

 • 2002 - 2004 Postgraduate

  Turkey

 • 1997 - 2002 Undergraduate

  Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Osman Şems Efendi, hayatı, eserleri ve dîvânı (Metin-İnceleme-Tahlil)

  Marmara University, Institute Of Social Sciences

 • 2004 Postgraduate

  Dinî ve tasavvufî yönden Nâbî Divanı'nın tahlili (gazeller bölümü)