Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2017 - Devam Ediyor Lisans

  Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Felsefe Bölümü, Türkiye

 • 2010 - 2013 Lisans

  Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye

 • 2008 - 2013 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

 • 2002 - 2004 Yüksek Lisans

  Türkiye

 • 1997 - 2002 Lisans

  Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2013 Doktora

  Osman Şems Efendi, hayatı, eserleri ve dîvânı (Metin-İnceleme-Tahlil)

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2004 Yüksek Lisans

  Dinî ve tasavvufî yönden Nâbî Divanı'nın tahlili (gazeller bölümü)