Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Selîm Mahlaslı Bir Şaire Ait Mukaddimetü li s Salât İsimli Mesnevî

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.99-138, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ABDÜLMECÎD İ SİVASÎ NİN MANZUM KASÎDE İ HAMRİYYE TERCÜMESİ

İSTEM Dergisi, cilt.13, ss.151-175, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fadlallah Moral's Work Titled al-Municat al-Badia

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.19, ss.81-110, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Fazlullah Moral ın Münâcât ı Bedîa Adlı Eseri

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.81-110, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Salâhî i Uşşâkî nin Manzum Kasîde i Münferice Tercümesi

Cumhuriyet Üniversiesi İlahiyat Fakültesi, cilt.19, ss.87-108, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hâkî nin Manzum Kırk Hadis i

Cumhuriyet üniversitesiEdebiyat Fakültesi Sosyal bilimler Dergisi, cilt.39, ss.123-141, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TRANSLATION OF SALAHI-I USSAI'S POETIC AL-QASIDAH Al-MUNFARIJAH

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.19, ss.87-108, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Osman Şems Efendi nin Şiirlerinde Dinî ve Tasavvufî Muhteva

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakülesi Dergisi, cilt.18, ss.37-64, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kırık Ayna Yahut Osmanlı Aydınlarında Nesimî Tasavvuru

Türk DÜnyasını Aydınlatanlar: Nesimi, Türkiye, 24 Ekim 2019, ss.65-75

Edebiyatımızda Hz. Ebu Bekir

Hz. Ebu Bekir Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2018, ss.233-240

Ahmedî’nin Yusuf u Züleyha’sına Dair

Ahmedî Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 02 Mayıs 2018, ss.133-144

Ârif Bir Şair: Yunus Emre

IV. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.99-108

Cem Sultan’ın Hayatı

Cem Sultan ve Dönemi, Bursa, Türkiye, 16 - 18 Mart 2018, ss.67-79

Aşkın İki Yüzü Yahut Yunus’ta Mevlana Tesiri

III. Uuslararası Yunus Emre Sempozyumu ”Yunus’un Nefesi”, Ordu, Türkiye, 5 - 06 Mayıs 2017, ss.135-148

Şemseddîn Sivâsî nin Umdetü l edîb fî Ta lîm ve t te dîb Adlı Risalesi

Şemseddin Sivasi Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015, ss.87-98

Kitap & Kitap Bölümleri

Hz. Ebu Bekir

Edebiyatımızda Hz. Ebu Bekir, Prof. Dr. Ali Aksu, Editör, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, ss.233-240, 2019

Yunusun Dili

Dervişin Hakikat Dili ya da Yunus’un Erik Dalı, , Editör, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu, ss.89-102, 2019

Prof. Dr. Mehmet Arslan’xxa Armağan

Fazlullah Moral’ın Mirâcu’n-nebî İsimli Eseri, , Editör, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, ss.311-331, 2019

Nesimi Kitabı

Kırık Ayna Yahut Osmanlı Aydınlarında Nesimî Tasavvuru, , Editör, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, ss.65-75, 2019

Cem Sultan ve Dönemi

Cem Sultan’ın Hayatı, , Editör, Osmangazi Belediyesi, ss.67-79, 2018

Ahmedî Sempozyumu

Ahmedî’nin Yusuf u Züleyha’sına Dair, Alim yıldız, Editör, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, ss.133-144, 2018

Mustafa Takî Sempozyumu

Mustafa Takî'nin Sebîlürreşâd Dergisinde Yayımlanmış Yazıları, Alper Duran, Editör, Sivas Vilayet Kitaplığı, Sivas, ss.41-86, 2016