Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ABDÜLMECÎD İ SİVASÎ NİN MANZUM KASÎDE İ HAMRİYYE TERCÜMESİ

İSTEM Dergisi, cilt.13, sa.25, ss.151-175, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fadlallah Moral's Work Titled al-Municat al-Badia

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.19, sa.2, ss.81-110, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Selîm Mahlaslı Bir Şaire Ait Mukaddimetü li s Salât İsimli Mesnevî

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.99-138, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fazlullah Moral ın Münâcât ı Bedîa Adlı Eseri

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.19, sa.2, ss.81-110, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

TRANSLATION OF SALAHI-I USSAI'S POETIC AL-QASIDAH Al-MUNFARIJAH

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.19, sa.1, ss.87-108, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hâkî nin Manzum Kırk Hadis i

Cumhuriyet üniversitesiEdebiyat Fakültesi Sosyal bilimler Dergisi, cilt.39, sa.1, ss.123-141, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Salâhî i Uşşâkî nin Manzum Kasîde i Münferice Tercümesi

Cumhuriyet Üniversiesi İlahiyat Fakültesi, cilt.19, sa.1, ss.87-108, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osman Şems Efendi nin Şiirlerinde Dinî ve Tasavvufî Muhteva

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakülesi Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.37-64, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kırık Ayna Yahut Osmanlı Aydınlarında Nesimî Tasavvuru

Türk DÜnyasını Aydınlatanlar: Nesimi, Türkiye, 24 Ekim 2019, ss.65-75

Edebiyatımızda Hz. Ebu Bekir

Hz. Ebu Bekir Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2018, ss.233-240

Ahmedî’nin Yusuf u Züleyha’sına Dair

Ahmedî Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 02 Mayıs 2018, ss.133-144

Ârif Bir Şair: Yunus Emre

IV. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.99-108

Cem Sultan’ın Hayatı

Cem Sultan ve Dönemi, Bursa, Türkiye, 16 - 18 Mart 2018, ss.67-79

Aşkın İki Yüzü Yahut Yunus’ta Mevlana Tesiri

III. Uuslararası Yunus Emre Sempozyumu ”Yunus’un Nefesi”, Ordu, Türkiye, 5 - 06 Mayıs 2017, ss.135-148

Şemseddîn Sivâsî nin Umdetü l edîb fî Ta lîm ve t te dîb Adlı Risalesi

Şemseddin Sivasi Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015, ss.87-98

Kitap & Kitap Bölümleri

Kadı Burhaneddin Divanı’xxnın Garip Hikâyesi: İsimsiz Şiirler

Kadı Burhaneddin Kitabı, , Editör, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, ss.191-202, 2020

Klasik Fars Şiirinde Hz. Osman

Hz. Osman, , Editör, Sivas Cumhuriyet Ünivesitesi Yayınları, ss.383-395, 2020

Edebiyatımızda Hz. Ebu Bekir

Hz. Ebu Bekir, Prof. Dr. Ali Aksu, Editör, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, ss.233-240, 2019

Yesevî’xxden Yunus’xxa Hakîkat Dili Türkçe

Yunusun Dili, Alim yıldız-Yusuf Yıldırım, Editör, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu, ss.9-16, 2019

Dervişin Hakikat Dili ya da Yunus’un Erik Dalı

Yunusun Dili, , Editör, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu, ss.89-102, 2019

Kırık Ayna Yahut Osmanlı Aydınlarında Nesimî Tasavvuru

Nesimi Kitabı, , Editör, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, ss.65-75, 2019

Fazlullah Moral’ın Mirâcu’n-nebî İsimli Eseri

Prof. Dr. Mehmet Arslan’xxa Armağan, , Editör, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, ss.311-331, 2019

Sırrı fâş etmek: Nesîmî ve Tasavvuf şiirimiz

Nesîmî Kitabı, Alim Yıldız-Yusuf Yıldırım, Editör, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, ss.179-186, 2019

Ahmedî’nin Yusuf u Züleyha’sına Dair

Ahmedî Sempozyumu, Alim yıldız, Editör, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, ss.133-144, 2018

Cem Sultan’ın Hayatı

Cem Sultan ve Dönemi, , Editör, Osmangazi Belediyesi, ss.67-79, 2018

Mustafa Takî'nin Sebîlürreşâd Dergisinde Yayımlanmış Yazıları

Mustafa Takî Sempozyumu, Alper Duran, Editör, Sivas Vilayet Kitaplığı, Sivas, ss.41-86, 2016