Publications & Works

Articles Published in Other Journals

TÜRKİYE’DE, İŞLETMELERİN ÇALIŞANLARINA YÖNELİK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN KURUMSAL İTİBARA ETKİSİ1

Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, vol.4, no.2, pp.383-408, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Geçiş Ekonomileri Arasında Uluslararası Girişimcilik Faaliyetlerinin Önemi

Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika, vol.2, no.1, pp.97-110, 2018 (Other Refereed National Journals)

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Boyutlarının Kurumsal itibara Etkisi, Sivas İli İşletmelerinde Bir Araştırma

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.13, no.3, pp.221-233, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TÜRKİYE’DE KOBİ’LERİN FİNANSMAN SORUNLARINDA BANKALARIN YERİ VE ÖNEMİ

Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi (UBAK 2019) BANDIRMA, BANDIRMA, BALIKESİR, Turkey, 11 - 14 July 2019, pp.83-100

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Dış Ticaret Politikalarının Önemi

International Conference On Eurasian Economies, Kazan, Russia, 9 - 11 September 2015, pp.461-468

Kadın Girişimcilerin Bölgesel Ekonomi İçerisindeki Sorunları

XIVth International Symposium On Econometrics Operations Research And Statistics, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2013

Türkiye de Ekonomik Krizler ve Kriz Dönemlerinde Teşviklerin Önemi

Turgut Özal 1.Ekonomi ve Siyaset Kongresi, Malatya, Turkey, 15 - 16 April 2010, pp.1123-1144

Geçiş Ekonomileri ve İşgücü Piyasaları

Integration and Economic Development in Transition Economies, Second International Manas University Conference ın Economics, Kyrgyz-Turkish Manas Universty Publication: 106, Conference Series:14, Bishkek, Kyrgyzstan, 9 - 11 October 2008, pp.200-206 Sustainable Development

Books & Book Chapters

TÜRKİYE'DE KOBİ'LERİN DIŞ TİCARET POTANSİYELLERİ

in: TÜRKİYE'DE DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK UYGULAMALI VE TEORİK SEÇME KONULAR, İLKAY NOYAN YALMAN, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Ankara, pp.373-406, 2020

SİVAS’TA GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİ

in: SİVAS EKONOMİSİ“GEÇMİŞİ, BUGÜNÜ, GELECEĞİ”, İLKAY NOYAN YALMAN, Editor, Altan Matbaa, Sivas, pp.289-324, 2019

YÖNETİMLE İLGİLİ GÜNCEL KONULAR

in: Yönetim ve Organizasyon, CEM AYDEN,MEHMET ÖRGEV, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.179-254, 2008