Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE EFFECT OF INVESTMENT INCENTIVES ON THE BUSINESS ORGANIZATION IN TURKEY (TÜRKİYE’DE YATIRIM TEŞVİKLERİNİN İŞLETME KURULUŞUNA ETKİSİ)

Komrat Devlet Üniversitesi 31.Kuruluş Yıldönünmü, Uluslararası Bilimsel-Pratik Konferans "Bilim, Eğitim, Kültür", Comrat, Moldova, 11 February 2022, vol.1, pp.70-79 Creative Commons License

FINANCIAL ASSESSMENT OF INVESTMENT PROJECTS: A NEW PARADIGM

Komrat Devlet Üniversitesi 31.Kuruluş Yıldönünmü, Uluslararası Bilimsel-Pratik Konferans "Bilim, Eğitim, Kültür", Comrat, Moldova, 11 February 2022, vol.1, pp.165-170 Creative Commons License

TÜRKİYE’DE KOBİ’LERİN FİNANSMAN SORUNLARINDA BANKALARIN YERİ VE ÖNEMİ

Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi (UBAK 2019) BANDIRMA, BANDIRMA, BALIKESİR, Turkey, 11 - 14 July 2019, pp.83-100

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Dış Ticaret Politikalarının Önemi

International Conference On Eurasian Economies, Kazan, Russia, 9 - 11 September 2015, pp.461-468

Kadın Girişimcilerin Bölgesel Ekonomi İçerisindeki Sorunları

XIVth International Symposium On Econometrics Operations Research And Statistics, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2013

Türkiye de Ekonomik Krizler ve Kriz Dönemlerinde Teşviklerin Önemi

Turgut Özal 1.Ekonomi ve Siyaset Kongresi, Malatya, Turkey, 15 - 16 April 2010, pp.1123-1144

Geçiş Ekonomileri ve İşgücü Piyasaları

Integration and Economic Development in Transition Economies, Second International Manas University Conference ın Economics, Kyrgyz-Turkish Manas Universty Publication: 106, Conference Series:14, Bishkek, Kyrgyzstan, 9 - 11 October 2008, pp.200-206 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Türkiye'de Girişimcilik

in: Gelişen Dünya Düzeninde Türkiye Ekonomisinin Yeri ve Yapısı, İLKAY NOYAN YALMAN, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.287-309, 2021

TÜRKİYE'DE KOBİ'LERİN DIŞ TİCARET POTANSİYELLERİ

in: TÜRKİYE'DE DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK UYGULAMALI VE TEORİK SEÇME KONULAR, İLKAY NOYAN YALMAN, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Ankara, pp.373-406, 2020

SİVAS’TA GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİ

in: SİVAS EKONOMİSİ“GEÇMİŞİ, BUGÜNÜ, GELECEĞİ”, İLKAY NOYAN YALMAN, Editor, Altan Matbaa, Sivas, pp.289-324, 2019

YÖNETİMLE İLGİLİ GÜNCEL KONULAR

in: Yönetim ve Organizasyon, CEM AYDEN,MEHMET ÖRGEV, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.179-254, 2008