Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TÜRKİYE’DE, İŞLETMELERİN ÇALIŞANLARINA YÖNELİK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN KURUMSAL İTİBARA ETKİSİ1

Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, cilt.4, ss.383-408, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geçiş Ekonomileri Arasında Uluslararası Girişimcilik Faaliyetlerinin Önemi

Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika, cilt.2, ss.97-110, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Boyutlarının Kurumsal itibara Etkisi, Sivas İli İşletmelerinde Bir Araştırma

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.221-233, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TÜRKİYE’DE KOBİ’LERİN FİNANSMAN SORUNLARINDA BANKALARIN YERİ VE ÖNEMİ

Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi (UBAK 2019) BANDIRMA, BANDIRMA, BALIKESİR, Türkiye, 11 - 14 Temmuz 2019, ss.83-100

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Dış Ticaret Politikalarının Önemi

International Conference On Eurasian Economies, Kazan, Rusya, 9 - 11 Eylül 2015, ss.461-468

Kadın Girişimcilerin Bölgesel Ekonomi İçerisindeki Sorunları

XIVth International Symposium On Econometrics Operations Research And Statistics, Sarajevo, Bosna-Hersek, 24 - 28 Mayıs 2013

Kadın Girişimcilerin Bölgesel Ekonomi İçerisindeki Sorunları

International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 24 - 28 Mayıs 2013, ss.305

Türkiye de Ekonomik Krizler ve Kriz Dönemlerinde Teşviklerin Önemi

Turgut Özal 1.Ekonomi ve Siyaset Kongresi, Malatya, Türkiye, 15 - 16 Nisan 2010, ss.1123-1144

Türkiye de Ekonomik Krizler ve Kriz Dönemlerinde Teşviklerin Önemi

Turgut Ozal International Conference on Economics and Politics-1, 15 - 16 Nisan 2010, ss.1123-1143

Geçiş Ekonomileri ve İşgücü Piyasaları

Integration and Economic Development in Transition Economies, Second International Manas University Conference ın Economics, Kyrgyz-Turkish Manas Universty Publication: 106, Conference Series:14, Bishkek, Kırgızistan, 9 - 11 Ekim 2008, ss.200-206

Geçiş Ekonomileri ve İşgücü Piyasaları

Integration and Economic Development in Transition Economies, Second International Manas University Conference in Economics, 9 Ekim - 11 Eylül 2008, ss.200-207

Kitap & Kitap Bölümleri

SİVAS’TA GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİ

SİVAS EKONOMİSİ“GEÇMİŞİ, BUGÜNÜ, GELECEĞİ”, İLKAY NOYAN YALMAN, Editör, Altan Matbaa, Sivas, ss.289-324, 2019

YÖNETİMLE İLGİLİ GÜNCEL KONULAR

Yönetim ve Organizasyon, CEM AYDEN, MEHMET ÖRGEV, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.179-254, 2008