Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1981 - 1985 Doktora

  Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Türkiye

 • 1975 - 1980 Lisans

  Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1985 Doktora

  Köpeklerde Leptospira grippotyphose suşu ile oluşturulan deneysel leptosğirosis’xxde klinik tablo, üre ve bazı elektrolit maddeler üzerinde araştırmalar

  Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü