Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İshalli Yenidoğan Buzağılarda Elektrolit Bozukluklarının Prevalansı

Turkish Veterinary Journal, cilt.2, sa.2, ss.62-66, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Diagnostic Significance of Serum Troponin Levels Lambs withWhite Muscle Disease

Turkish Journal of Veterinary Research, cilt.2, sa.2, ss.5-11, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kuzularda Kolibasillozis

Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-İç Hastalıkları, cilt.1, sa.3, ss.47-51, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kuzularda Pasif İmmünite

Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-İç Hastalıkları, cilt.1, sa.3, ss.36-41, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kuzularda Bulaşıcı Ektima

Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-İç Hastalıkları, cilt.1, sa.3, ss.81-83, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sığırlarda Basit İndigesyon

Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-İç Hastalıkları, cilt.1, sa.2, ss.21-25, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Seroprevalance of Dirofilaria immitis in dogs in Van district.

Yüzüncü yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van yöresi köpeklerinde drofilaria imminitis in seroprevalansı

YYÜ Veteriner Fakültesi Dergisi, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van yöresi köpeklerinde drofilaria imminitis in yaygınlığı

YYÜ Veteriner Fakültesi Dergisi, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Van ve Yöresinde Enzootik Ataksi’xxnin Yayılışı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlıklı Van kedilerinde bazı hematolojik değerler

SÜ Vet Fak Derg, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

hayvan sağlığı

vwt cong, 14 - 15 Ekim 2019, ss.21-23

hayvan sağlığında finansal etkiler

2. uluslar arası vet kong, 1 - 03 Ekim 2019

jd hhh hd hd hd

2. uluslar arası vet kong, 1 - 03 Ekim 2019

Büyük hayvanlarda acil klinik muayene

International Animal Rescue Conference, 08 Temmuz 2017, ss.98-99

EHRLICHIA CANIS, BORRELIA BURGDORFERI AND ANAPLASMA PHAGOCYTOPHILUM IN DOGS IN İZMİR, TURKEY

1. Uluslararası Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

Listeriozis

Zoonoz Hastalıklar, Erman Or, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.19-22, 2019

Bölüm 26: Obez kedi ve köpeklerin tedavisi

Köpek ve Kedilerin Klinik Hekimliği, Nuri Altuğ, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.1079-1095, 2019

Bölüm 2: Genel Klinik Problemler

Köpek ve Kedilerin Klinik Hekimliği, Nuri Altuğ, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.11-77, 2019