Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gebelerin Sürekli Ebe Liderliğinde Evde Doğum Hakkında Bilgi ve Görüşleri

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi/ STED, cilt.29, ss.1-8, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Impact of Lactation on the Sexual Life of Turkish Couples

International Journal of Caring Sciences, cilt.13, ss.626-635, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gebe Kadınların Gebelikte Yoganın Faydaları Hakkındaki Bilgi ve Görüşleri

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.45, ss.299-304, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Annelerinyenidogan tarama testlerine iliskin görüslerinin ve tarama programlarına katılma durumlarının belirlenmesi.

Mersin Üniversitesi Saglık Bilimleri Dergisi, cilt.10, ss.25-35, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğum eylemine aktif olarak katılan ebelik öğrencilerinin kaygı ve öz-güven düzeylerinin incelenmesi

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.42-53, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Midwifery Students’ Knowledge and Opinions About andBehaviors Towards Biotechnology

International Journal of Caring Sciences, cilt.10, ss.963-970, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Food­borne Disease Knowledge and Opinions of University Students

Journal of Balkan Ecology, cilt.20, ss.181-189, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğum Eylemine Aktif Katılan Ebelik Öğrencilerinin Kaygı ve Öz-güven Düzeylerinin İncelenmesi

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.42-53, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yenidoğana Uygulanan Ağrılı İşlemlerin Ebeveyn Bebek Bağlanmasına Etkisi

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.65-71, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Annelerin yenidoğan tarama testlerine ilişkin görüşlerinin ve tarama programlarına katılma durumlarının belirlenmesi

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.10, ss.25-35, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Assessment of problem solving skills of students using a care plan, and evaluation of their opinions on the use of care plan

IOSR Journal of Nursing and Health Science (IOSR-JNHS), cilt.6, ss.68-74, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YENİDOĞANA UYGULANAN AĞRILI İŞLEMLERİN EBEVEYN - BEBEKBAĞLANMASINA ETKİSİ

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.65-71, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yenidoğan Tarama Testleri Eğitiminin Annelerin Bilgi Düzeyine Etkisi

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.80-86, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MIDWIFERY STUDENTS KNOWLEDGE AND OPINIONS ABOUT AND BEHAVIORS TOWARDS GENETICALLY MODIFIED FOODS

International Journal of Advanced Research, cilt.4, ss.200-207, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pregnant women’s opinions about breast milk and breastfeeding myths

International Journal of Nursing Didactics, cilt.6, ss.7-12, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Student s Knowledge Opinions and Behavior towards Food Safety

THE JOURNAL OF BALKAN ECOLOGY, cilt.19, ss.207-215, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebelik Öğrencilerinin Anne Sütü ve Emzirme Mitleri Hakkındaki Görüşleri

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.33-37, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Ebelik öğrencilerinin anne sütü ve emzirme mitleri hakkındaki görüşleri

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.33-37, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Assertiveness and problem solving in midwives

Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, cilt.20, ss.647-654, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin mesleğe ilişkin görüşlerinin belirlenmesi

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.15-25, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK 1 VE 4 SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.15-25, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erken Postpartum Dönemde Bulunan Lohusaların Anne Bebek Bağlanmasına İlişkin Görüşleri

Sürekli Tıp Eğitim Dergisi, cilt.23, ss.138-145, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elektronik Fetal Monitörizasyon Kursunun Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, cilt.22, ss.138-142, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

GEBELERİN GEBELİKTE YOGA HAKKINDA BİLGİ VE GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 19 - 21 Nisan 2019

Gebelikte Beden İmajı Endişeleri Ölçeği Geliştirme Çalışması

1. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri, 26 - 28 Nisan 2018

Ebelik Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlığı ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki

3. Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017

Resim Diliyle Emzirilmiş Çocuklar

3. Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017

Resim Diliyle Emzirilmemiş Çocuklar

3. Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017

Importance of breastfeedinginterms of public health

XXV Perinatal Medicine, 15 - 18 Haziran 2016, cilt.29, ss.261

Aile Merkezli Maternal Bakım

3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 26 - 29 Nisan 2016

Hormon Replasman Tedavisi Kanıtlar ve Güncel Yaklaşımlar

3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 26 - 29 Nisan 2016

XXX

3. ULUSLARARASI VE 7. ULUSAL EBELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2016

Ebelik öğrencilerinin ev ziyareti uygulamasına yönelik düşünceleri

2. Uluslararası & 6. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 27 - 30 Nisan 2015

Gebelerin anne sütü ve emzirme mitleri hakkındaki görüşleri

6. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2015

Gebelerde kaygı ve depresyonun emzirme öz yeterlilik algısına ve emzirme tutumuna etkisi

6. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2015

Gebelerin Anne Sütü ve Emizrme Mitleri Hakkındaki Görüşleri

6. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, 27 - 30 Nisan 2015

Ebelik öğrencilerinin ev ziyareti uygulamasına yönelik düşüncelerinin değerlendirilmesi

6. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2015

Assessment of Effectiveness of Electronic Fetal Monitoring Course

Care4 International Scientific Nursing and Midwifery, 4 - 06 Şubat 2015

Assessment of Effectiveness of Electronic Fetal Monitorıng Course

Care4 First International Scientific Nursing and Midwifery Congress, 4 - 06 Şubat 2015

Ebelik öğrencilerinin anne sütü ve emzirme mitleri hakkındaki görüşleri

1. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2014

Assertiveness and Problem Solving Skills in Midwives

3. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Kasım 2013

Gebeliğin çiftlerin cinsel yaşamlarına etkisinin incelenmesi

4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Samsun, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2013

Gebeliğin Çiftlerin Cinsel Yaşamlarına Etkisinin İncelenmesi

4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Samsun, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2013

Alternatif Doğum Pozisyonları

1. Ulusal Doğal Doğum Kongresi, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2013

Doğumda Baba

I. Ulusal Doğal Doğum Kongresi, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2013

Doğum Sonu Yeni Rollere Uyum

I. Ulusal Doğal Doğum Kongresi, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2013

Doğumda Nonfarmakolojik Yöntemler Alternatif Doğum Yöntemleri

I. Ulusal Doğal Doğum Kongresi, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2013

Elektronik Fetal Monitorizasyon Kursunun Etkinliğinin Değerlendirilmesi

I. Ulusal Doğal Doğum Kongresi, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2013, cilt.22

Postpartum Dönemde Psikolojik Değişiklikler

I. Ulusal Doğal Doğum Kongresi, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2013

Planlı Yapılan Ev Ziyareti ve Eğitimin Gebelikte Uyku Kalitesine Etkisi

14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Trabzon, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

COVID-19 PANDEMİSİNİN EBELİK MESLEĞİNE YANSIMASI

Sağlık Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar Cilt 3, Prof. Medine Yılmaz, Editör, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, ss.327-333, 2020

Emzirme ve Sağlık Politikaları

Anne Sütü ve Emzirmede Kanıt Temelli Uygulamalar, Zeliha Burcu YURTSAL, Editör, Anadolu Nobel Tıp Kitabevleri, Elazığ, ss.164-172, 2018

Medya ve Kadın

Kadın ve Ebelik, Yurtsal Zeliha Burcu, Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.43-55, 2018

Emzirmede Enfeksiyon Hastalıkları

Anne Sütü ve Emzirmede Kanıt Temelli Uygulamalar, Zeliha Burcu YURTSAL, Editör, Anadolu Nobel Tıp Kitabevleri, Elazığ, ss.67-72, 2018

Meme Hastalıklarında Emzirme

Anne Sütü ve Emzirmede Kanıt Temelli Uygulamalar, Yurtsal Zeliha Burcu, Editör, Anadolu Nobel Tıp Kitabevleri, Elazığ, ss.89-96, 2018

Tıbbi Sorunları Olan Yenidoğanların Emzirilmesi

Anne Sütü ve Emzirmede Kanıt Temelli Uygulamalar, Zeliha Burcu YURTSAL, Editör, Anadolu Nobel Tıp Kitabevleri, ss.13-30, 2018

Sağlık Politikaları ve Kadın

Kadın ve Ebelik, Yurtsal Zeliha Burcu, Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.149-168, 2018

Kadın Sünneti

Kadın ve Ebelik, Yurtsal Zeliha Burcu, Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.85-95, 2018

Emzirme ve Çalışma Hayatı

Anne Sütü ve Emzirmede Kanıt Temelli Uygulamalar, Zeliha Burcu YURTSAL, Editör, Anadolu Nobel Tıp Kitabevleri, Elazığ, ss.125-133, 2018

Bitkiler ve Emziren Anneler

Anne Sütü ve Emzirmede Kanıt Temelli Uygulamalar, Zeliha Burcu YURTSAL, Editör, Anadolu Nobel Tıp Kitabevleri, Elazığ, ss.117-120, 2018

Emzirme ve Cinsel Yaşam

Anne Sütü ve Emzirmede Kanıt Temelli Uygulamalar, Zeliha Burcu YURTSAL, Editör, Anadolu Nobel Tıp Kitabevleri, Elazığ, ss.139-143, 2018

Anne Sütü Bankaları

Anne Sütü ve Emzirmede Kanıt Temelli Uygulamalar, Zeliha Burcu YURTSAL, Editör, Anadolu Nobel Tıp Kitabevleri, Elazığ, ss.180-184, 2018

Kadın ve Politika

Kadın ve Ebelik, Yurtsal Zeliha Burcu, Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.169-179, 2018

Emzirme Sorunları

Anne Sütü ve Emzirmede Kanıt Temelli Uygulamalar, Zeliha Burcu Yurtsal, Editör, Anadolu Nobel Tıp Kitabevleri, ss.37-46, 2018

Çocukların Emzirilmesi ve Memeden Kesme

Anne Sütü ve Emzirmede Kanıt Temelli Uygulamalar, Yurtsal Zeliha Burcu, Editör, Anadolu Nobel Tıp Kitabevleri, Elazığ, ss.151-160, 2018

Kadın Sığınma Evleri

Kadın ve Ebelik, Yurtsal Zeliha Burcu, Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.75-83, 2018

Mikrobiyata ve Emzirme

Anne Sütü ve Emzirmede Kanıt Temelli Uygulamalar, Yurtsal Zeliha Burcu, Editör, Anadolu Nobel Tıp Kitabevleri, Elazığ, ss.201-206, 2018

Meme Ameliyatlarında Emzirme

Anne Sütü ve Emzirmede Kanıt Temelli Uygulamalar, Yurtsal Zeliha Burcu, Editör, Anadolu Nobel Tıp Kitabevleri, Elazığ, ss.79-85, 2018

Kadının Yaşam Evreleri

Kadın ve Ebelik, Zeliha Burcu Yurtsal, Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.1-17, 2018

Profesyonel Meslekler ve Kadın

Kadın ve Ebelik, Yurtsal Zeliha Burcu, Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.109-121, 2018

Kültür ve Kadın

Kadın Ve Ebelik, Yurtsal Zeliha Burcu, Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.123-134, 2018

İlaçlar ve Emziren Anneler

Anne Sütü ve Emzirmede Kanıt Temelli Uygulamalar, Yurtsal Zeliha Burcu, Editör, Anadolu Nobel Tıp Kitabevleri, Elazığ, ss.99-114, 2018

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın

Kadın ve Ebelik, Yurtsal Zeliha Burcu, Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.19-41, 2018

Emzirmede Maternal Hastalıklar

Anne Sütü ve Emzirmede Kanıt Temelli Uygulamalar, Zeliha Burcu Yurtsal, Editör, Anadolu Nobel Tıp Kitabevleri, ss.53-61, 2018

Kadına Yönelik Şiddet

Kadın ve Ebelik, Yurtsal Zeliha Burcu, Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.57-73, 2018

Namus Cinayetleri

Kadın ve Ebelik, Yurtsal Zeliha Burcu, Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.97-108, 2018

Kadın Hakları

Kadın ve Ebelik, Yurtsal Zeliha Burcu, Editör, Vize Yayıncılık, Ankara, ss.135-148, 2018

Emzirme ve Etik

Anne Sütü ve Emzirmede Kanıt Temelli Uygulamalar, Zeliha Burcu YURTSAL, Editör, Anadolu Nobel Tıp Kitabevleri, Elazığ, ss.191-195, 2018

The Importance of Midwifery Led Care in Turkey

Developments in Health Sciences, Bulent OZDEMİR,Nelya L. SHAPEKOVA,Bilal AK,Hicran YILDIZ,Fugen OZCANARSLAN,Lyudmila IVANOVA, Editör, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, ss.261-268, 2017

The Importance of Breastfeeding in Public Places in Turkey

Developments in Health Sciences, Bulent Ozdemir, Nelya L. SHAPEKOVABilal AKHicran YILDIZFugen OZCANARSLANLyudmila IVANOVA, Editör, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, ss.347-352, 2017

The Importance of Breastfeeding Professional Consultation, Peer Education and Support

Recent Advances in Health Sciences, Adil Çamlı, Bilal Ak, Ramiz Arabacı, Recep Efe, Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, ss.332-337, 2016

Yenidoğan Fizyolojisi

Ebeler için Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları, Rabia EKTİ GENÇ, Hava ÖZKAN, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, Elazığ, ss.86-102, 2016

The Importance of Human Milk and Breastfeeding in Terms of Community Health

Recent Advances in Health Sciences, Adil Çamlı, Bilal Ak, Ramiz Arabacı, Recep Efe, Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, ss.367-372, 2016

Obesity and the Preconseption Period

Turkey at the Beginning of 21st Century Past and Present, Recep Efe, Metin Ayışığı, Ömer Düzbakar, Mehmet Arslan, Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, ss.599-607, 2015

Obesity and the Preconception Period

Turkey at the Beginning of 21st Century Past and Present, Prof. Dr. Recep EFEProf. Dr. Metin AYIŞIĞIAssoc. Prof. Dr. Ömer DÜZBAKARAssist.Prof. Dr. Mehmet ARSLAN, Editör, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, ss.599-606, 2015

HUMAN BREAST MILK AND BREASTFEEDING WITHIN THE CONTEXT OF BASIC HEALTH SERVICES

Turkey at the Beginning of the 21st Century New Perspectives, Recep Efe, Metin Ayışığı, Ömer Düzbakar, Mehmet Arslan, Editör, St. Kliment Ohridski University Press Sofia, Sofija, ss.746-751, 2015

Health Literacy and Promotion of Health

Turkey at the Beginning of 21st Century Past and Present, Prof. Dr. Recep EFEProf. Dr. Metin AYIŞIĞIAssoc. Prof. Dr. Ömer DÜZBAKARAssist.Prof. Dr. Mehmet ARSLAN, Editör, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESSSOFIA, Sofija, ss.635-632, 2015

Human Breast Milk and Breastfeeding within the Context ofBasic Health Services

Turkey at the Beginning of 21st Century Past and Present, Prof. Dr. Recep EFEProf. Dr. Metin AYIŞIĞIAssoc. Prof. Dr. Ömer DÜZBAKARAssist.Prof. Dr. Mehmet ARSLAN, Editör, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, ss.746-750, 2015

Health Literacy and Promotion of Health

Turkey at the Beginning of 21st Century Past and Present, Recep Efe, Metin Ayışığı, Ömer Düzbakar, Mehmet Arslan, Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, ss.625-632, 2015