Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Moral distress in Turkish intensive care nurses

NURSING ETHICS, cilt.24, ss.209-224, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Is renal cell cancer stage migration valid throughout the world?

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.43, ss.459-463, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An experimental model to study pneumothorax in Rats

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, cilt.5, ss.77-80, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Prevalence of common and atypical melanocytic nevi in Turkish children

EUROPEAN JOURNAL OF DERMATOLOGY, cilt.18, ss.422-426, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Delayed habituation in Behcet's disease

NEUROLOGY INDIA, cilt.56, ss.27-30, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Athlete Sleep Behavior Questionnaire - Turkish Version: Study of Validity and Reliability

JOURNAL OF TURKISH SLEEP MEDICINE-TURK UYKU TIBBI DERGISI, cilt.6, ss.43-48, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Malnütrisyon Sıklığı

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.3, ss.339-348, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of sleep quality in patients with psoriasis

TURKDERM-ARCHIVES OF THE TURKISH DERMATOLOGY AND VENEROLOGY, cilt.49, ss.208-212, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İç Anadolu, Akdeniz Ve Karadeniz Bölgeleri Yaşlılarının Obezite Referans Değerleri

II.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017, ss.1134-1135

Nurses Attitudes Towards Futile Treatment And Practices A Scale Development Study

European Association of Centres of Medical Ethics (EACHME) Annual Conference, Bochum, Almanya, 19 - 21 Eylül 2013

Validity and Reliability of The Turkish Version of The Moral Distress Scale Revised ICU MDS R In Intensive Care Units

European Association of Centres of Medical Ethics (EACHME) Annual Conference, Bochum, Almanya, 19 - 21 Eylül 2013