Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ON COMMUTATIVITY OF PRIME NEAR-RINGS WITH MULTIPLICATIVE GENERALIZED DERIVATION

COMMUNICATIONS FACULTY OF SCIENCES UNIVERSITY OF ANKARA-SERIES A1 MATHEMATICS AND STATISTICS, cilt.68, sa.1, ss.209-221, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Notes on Prime Near-Rings with Multiplicative Derivation

Cumhuriyet Science Journal, cilt.38, sa.2, ss.355-363, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

On Multiplicative Generalized Derivations in 3-Prime Near-Rings

6th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA), Budapest, Macaristan, 15 - 17 Ağustos 2017, cilt.1926 identifier identifier

A Study Of 3-Prime Rings With Multiplicative (sigma,tau)--Derivation

I. International Scientific and Vocational Studies Congress, Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2017

Some Certain Differantial Identities in Prime Near-rings

I. International Scientific and Vocational Studies Congress, Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2017

On Multiplicative Generalized Derivations in 3-Prime Near-rings

6. International Euarsian Conference On Mathematical Sciences And Applications, Budapest, Macaristan, 15 - 18 Ağustos 2017

Notes on Prime Near-rings with Multiplivative Derivation

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2017), Urfa, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017

On Lie and Jordan Products in Prime Near-rings

International Conference on Mathematics and Mathematical Education, Urfa, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017

Notes On Prime Near rings With Multiplicative Derivation

II. Kadın Matematikçiler Çalıştayı, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2015

Çarpımsal Genelleştirilmiş teta teta Türevli Yarı asal Yakın Halkalar

II. Kadın Matematikçiler Çalıştayı, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2015