Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

ÖZ YETERLİLİK BİR KAVRAM ANALİZİ

Turkish Studies , vol.11, no.19, pp.63-80, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğretmenlerin Eğitimde Çokkültürlülüğe İlişkin Yeterlik Algıları

SADAB 3rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 20 - 21 April 2019

Beşinci sınıf Türkçe dersi öğretim programının (2017) öğretmen görüşlerine göre incelenmesi

II. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 20 - 22 September 2018

Bilişim Teknolojilerinin Çocukların Sosyo-kültürel Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi

Uluslararası Multidisipliner Dijital Bağımlılık Kongresi, Aydın, Turkey, 14 - 16 November 2018

A Comparative Analysis of Philosophy Course Currica in Terms of Purpose and Content

International Conference on Social Sciences and Education Research, Ankara, Turkey, 8 - 10 September 2017

Türkiye de öğretmen eğitiminde model arayışı

4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016

EĞİTİM YOLUYLA TANIŞ OLMAK

Symposium of Turkish World Education, Cultur, Identity and Togetherness, Turkey, 31 July - 03 August 2015

TÜRKÇE VE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMEN ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ1

Üçüncü Uluslarası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Turkey, 22 - 24 October 2015, pp.72-74

Matematiğe ve Matematik Öğrenimine Değer Verme Konusuna İlişkin Öğrenci Görüşleri

2. Uluslarası Avarsya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Turkey, 8 - 10 June 2015, pp.3-7

Matematiğe ve Matematik Öğrenimine Değer Verme Konusuna İlişkin Öğrenci Görüşleri

2. Uluslar arası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 8 - 10 June 2015

Matematiksel Modelleme Yaklaşımı

EJER Congress 2014, İstanbul, Turkey, 24 - 26 April 2014

Değerlendirme Boyutuyla İlkokul Matematik Programı

3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 May 2014, pp.135

Kuantum Öğrenmenin Öğrenem Öğretme Sürecine Etkisi

XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Ankara, Turkey, 6 - 09 July 2004, pp.127-129

Books & Book Chapters

Birleştirilmiş Sınıflarda Matematik Öğretimi

in: Teoriden Pratiğe Birleştirilmiş Sınıf Uygulamaları, Dilci, Tuncay, Editor, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, pp.131-166, 2014

Metrics

Publication

41

Citation (WoS)

15

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

14

H-Index (Scopus)

1

Project

1

Thesis Advisory

6

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals