Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TÜRKİYE ŞEKERPANCARI ÜRETİMİNDE SİVAS İLİNİN YERİ VE ÖNEMİ

Turkish Studies, cilt.13, sa.26, ss.593-621, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PROBLEMS OF SUGAR BEET PRODUCERS IN SIVAS PROVINCE AND PROPOSALS FOR SOLUTIONS

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, sa.38, ss.247-265, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Sivas İli’nde İç Göçler (1975-2015)

Turkish Studies, cilt.13, ss.225-260, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaöğretim Tarih Ders Kitaplarında Coğrafi Unsurlara Nasıl Ve Ne Düzeyde Yer Verilmektedir?

International Journal Of Eurasia Social Sciences (IJOESS), cilt.7, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sivas İli’nde Yükselti Basamaklarına Göre 1990-2015 Yıllar Arasında Nüfus ve Yerleşmelerin Dağılışı ve Değişimi.

Zeitschrift Für Die Welt der Türken, cilt.8, sa.3, ss.303-327, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sivas İli’nde Şeker Pancarı Üreticilerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri

III. INES ULUSLARARASI EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.348

Yozgat İli Jeotermal Turizminin Potansiyeli ve Etki Alanı

II. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU, Yozgat, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, cilt.1, ss.427-439

Eğriçimen (Sivas-Koyulhisa) Yaylasının Turizm Potansiyeli

I.Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2012, cilt.1, ss.949-959