Publications & Works

Articles Published in Other Journals

YARGI BAĞIMSIZLIĞI EKSENİNDE CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE YÜRÜTME VE YARGI İLİŞKİSİ

INONU UNIVERSITY LAW REVIEW, vol.13, no.1, pp.148-165, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Eski Hale Getirme Kurumunun İdari Yargı Alanında Uygulanabilirliği

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.28, no.1, pp.184-204, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Confidentiality Principle from Among the Fundamental Principles in the Public Procurement Law Numbered 4734

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.7, no.2, pp.87-118, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Security Conduct during the Appointment of Public Officials

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.15, no.2, pp.569-612, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Mediation method in the settlement of legal disputes where a governmental body is a party

Journal of Socialand Humanities Sciences Research, vol.7, no.59, pp.2526-2535, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Türk Hukukunda Bir Yaprak Anayasa Yargısında Anayasa Değişikliklerinin Yargısal Denetimi

in: 20. YÜZYIL DÜŞÜNCE TARİHİNDEN KESİTLER, İsmail Demir, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.175-206, 2022

1982 Anayasası Siyasal Yürütme (Cumhurbaşkanı) ve İdare

in: Anayasa Hukuku, İhsan Kamalak ve Fatma Duygu Bozkurt, Editor, Kaf Kitap Kafe Yayınları, Denizli, pp.227-256, 2022

KAMU HİZMETLERİNDEN YARARLANMA HAKKININ ENGELLENMESİ SUÇU (TCK 113. MADDE)

in: Hukuk Alanında Uluslararası Araştırmalar I, Canarslan Karakul Sabiha Gökçe, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.89-116, 2022

Türk Yargı Sistemi, Yargı Kurumları ve Dava Türleri

in: Genel Hukuk, Nihat Kurt, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.297-320, 2018