Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Estimating tree heights with images from an unmanned aerial vehicle

GEOMATICS NATURAL HAZARDS & RISK, cilt.8, sa.2, ss.1144-1156, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile İklim Değişikliklerinin İzlenmesi: İzmir İli Örneği

Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.45-55, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kent Bilgi Sistemi (KBS) Çalışmalarında Kullanıcı Dostu Arayüz Programlarının Geliştirilmesi: Erzurum İli Örneği

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.2017, ss.223-231, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Toplu Taşımaya Yönelik Android Tabanlı Durak Bilgi SistemiUygulaması

TMMOB 6. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2019

Structure From Motion and Unmanned Aerial System Photogrammetry

International Congress on Agriculture and Forestry Research (AGRIFOR), Muğla, Türkiye, 8 - 10 Nisan 2019

ANDROID-BASED PUBLIC TRANSPORTATION SYSTEM: A CASE STUDY IN SIVAS PROVINCE

Cilicia International Symposium on Engineering and Technology (CISET2018), Mersin, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2018, cilt.1, ss.74-78

ANDROID-BASED STUDENT DORMITORY INFORMATION SYSTEM: A CASE STUDY IN SIVAS PROVINCE

Cilicia International Symposium on Engineering and Technology (CISET2018), Mersin, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2018, cilt.1, ss.78-82

INTEGRATION OF UNMANNED AERIAL VEHICLE DATA WITH GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS

4th International Scientific Conference on Geobalcanica, Ohrid, Makedonya, 15 - 16 Mayıs 2018, ss.605-613 Creative Commons License identifier

Detecting Suitable Areas for Wind Power Plant by the use of GIS: A Case Study of Sivas Province

UCTEA International Geographical Information Systems Congress 2017, 15-18 November 2017, Adana, Turkey., Adana, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017, ss.260-268

Estimating Tree Heights and Crowns from an Unmanned Aerial Vehicle with Consumer-Grade Camera Systems

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY AND GEOSCIENCES, Çanakkale, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017

Monitoring Climate Changes by Geographical Information Systems: A Case Study of Izmir Province

UCTEA International Geographical Information Systems Congress 2017, Adana, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

Modeling of Climate Change on Sivas Province with The Help of Geographical Information Systems

19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Roma, İtalya, 4 - 06 Ekim 2017

Android Ortamında Kent Rehberi Geliştirilmesi: Sivas İli Örneği

16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2017

En Uygun Arazi Kullanım Planlarının CBS ile İncelenmesi: Sivas İli Örneği

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) 9. Sempozyumu, Afyonkarahisar, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017

Kent Bilgi Sistemi (KBS) Çalışmalarında Kullanıcı Arayüz Programının Gerekliliği: Erzurum İli Örneği

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) 9. Sempozyumu, Afyonkarahisar, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017

Taşkın Risk Alanlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile İncelenmesi

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 2016, Adana, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2016

İnsansız Hava Araçları ile Elde Edilen Verilerden Ağaç Yüksekliklerinin Tahmin Edilmesi

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 2016, Adana, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2016

Optik Uydu Görüntüleriyle Heyelan Alanlarındaki Kütle Hareketlerinin İncelenmesi Kuzey Anadolu Fay Zonu Örneği

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği VIII. Teknik Sempozyumu (TUFUAB 2015), Konya, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015

Determining and Monitoring the Water Quality of Kizilirmak River of Turkey First Results

36th International Symposium on Remote Sensing of Environment (ISRSE) (Berlin/Germany), 11 - 15 Mayıs 2015 Creative Commons License identifier identifier

The Water Quality Assesment of Kizilirmak River of Turkey First Results

Mapping Water Bodies from Space - MWBS 2015 (Frascati/Rome/Italy), 18 - 19 Mart 2015

Farklı Uydu Verilerinin Bant Birleştirilmesinden Sonra Spektral Sınıflandırmalarda Kullanılması

5. Uzaktan Algılama-Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (İstanbul), İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2014