Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Molecular Prevalence of Canine Hepatozoonosis in Owned-Dogs in Central Part of Turkey

Israel Journal Of Veterinary Medicine, vol.76, no.2, pp.71-76, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License

Survey of Dirofilaria immitis in dogs from Sivas Province in the Central Anatolia Region of Turkey

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.42, no.2, pp.130-134, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Antimicrobial activity of the essential oil of Cyclotrichium niveum (Boiss.) Manden. Et Scheng

AFRICAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY RESEARCH, vol.3, no.8, pp.422-425, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

First Molecular Detection of Canine Hemoplasmas in Sivas Province in Central Part of Turkey.

Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi, vol.32, no.1, pp.27-32, 2021 (Other Refereed National Journals)

Nasal Nosocomial Myiasis Infection Caused by Lucilia Sericata Following Epistaxis and Nasal Packing: A Case Presentation

European journal of rhinology and allergy (Online), vol.3, no.3, pp.72-75, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Sivas Yöresinde Sığır ve Kenelerde Theileria, Babesia ve Anaplasma Enfeksiyonlarının Araştırılması

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.17, no.1, pp.32-38, 2020 (Other Refereed National Journals)

Molecular survey of Theileria and Babesia species in small ruminants and Ticks from Sivas region of Turkey

Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences, vol.7, no.1, pp.30-39, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Prevalence of Cryptosporidium spp. in Asymptomatic Food Workers

Türkiye Parazitoloji Dergisi, vol.37, no.4, pp.241-244, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier identifier

Sivas yöresi köpeklerinde Toxoplasma gondii nin seroprevalansının araştırılması

Etlik Veteriner Enstitüsü Mikrobiyoloji Dergisi, vol.1, no.24, pp.13-16, 2013 (Other Refereed National Journals)

Sivas Belediyesi Temizlik İşçilerinde HBV HCV ve HIV Seroprevalansı

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, vol.66, no.3, pp.101-105, 2009 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Sivas İl Merkezinde Satışa Sunulan Taze ve Salamura Beyaz Peynirlerin Brucella Bakterileri Yönünden İncelenmesi

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, vol.64, no.2, pp.9-14, 2007 (Other Refereed National Journals)

Investigation of Legionella spp. from the Turkish Baths in Sivas

FLORA-INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI, vol.12, no.2, pp.103-107, 2007 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Kistik Ekinokokkoz bir toplum bilgilendirme ve farkındalık yaratma çalışması

Türkiye Parazitoloji Dergisi, vol.31, no.4, pp.313-317, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

Distribution of Intestinal Parasites in Students Living in the Dormitory for Girls of the Sivas Gazi High School

Türkiye Parazitoloji Dergisi, vol.28, no.4, pp.218-220, 2004 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Sivas İl Merkezinde, Semptomatik ve Asemptomatik Yetişkin Bireylerde Helcobacter Pylorı Seroprevalansı

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.26, no.2, pp.75-80, 2004 (Other Refereed National Journals)

A different medium for the culture of Leishmania tropica promastigotes

Türkiye Parazitoloji Dergisi, vol.27, no.4, pp.228-232, 2003 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

The Effects of Chlorine and Ph on Viability and Excystation of Giardia intestinalis

Türkiye Parazitoloji Dergisi, vol.24, no.4, pp.350-353, 2000 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Distrubition of intestinal parasites among the children aged 6-12 years in the orphanage of Sivas province

Türkiye Parazitoloji Dergisi, vol.22, no.3, pp.268-272, 1998 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

A Copro-Parasitological study on children of child care center in Sivas

Türkiye Parazitoloji Dergisi, vol.22, no.2, pp.147-150, 1998 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

The occurence of helminth species in stray dogs, their prevalance and significance of public health in Sivas

Türkiye Parazitoloji Dergisi, vol.21, no.3, pp.305-309, 1997 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A pilot survey on the investigation of anti-N.caninum antibodies in cattle and goats in Sivas region

4. International Mediterranean Symposium, 22 - 24 October 2020, Mersin / Turkey, Mersin, Turkey, 22 - 24 October 2020, vol.9, pp.195-201 Creative Commons License

Değişen Çevresel Şartların Parazit Prevalansına Etkisi:Son 73 yılda Sivas İlinde yapılan parazitolojik çalışmaların irdelenmesi

3rd International MediterraneanSCIENCE AND ENGINEERING CONGRESSOCTOBER 24-26, 2018, Adana, Turkey, 24 - 26 October 2018 Creative Commons License

Lucilia serıcata’nın Neden Olduğu Nazal Miyazis Olgusu

II. Olgularla KBB Kongresi, Malatya, Turkey, 23 September 2018

Sağlıkla İlgili Farklı Alanlarda Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinde Selofan-Bant Yöntemi İle Demodex sp. Araştırılması

24. Ulusal Biyoloji Kongresi 10-14 Eylül 2018 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü, Manisa, Turkey, 10 - 14 September 2018

Sivas Yöresinde Koyun ve Keçilerde Theileria ve Babesia Türlerinin Moleküler Yöntemlerle Araştırılması.

18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Denizli, Turkey, 29 September - 05 October 2013, pp.262 Creative Commons License

Sivas Yöresi Köpeklerinde Toxoplasma gondii nin Seroprevalansının Araştırılması

18. Ulusal Parazitoloji Kongresi,29 Eylül-5 Ekim 2013, Denizli., Turkey, 29 September - 05 October 2013, pp.265-266

Sivas Yöresinde Köpeklerde Dirofilaria immitis in Mikroskopik Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması

18.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 29 Eylül-5 Ekim 2013, Denizli., Turkey, 29 September - 05 October 2013, pp.248

Sivas İl Merkezinde Satılan Çiğ Köftelerde Enterococcus Spp Prevalansı Ve Vankomisin Dirençliliğinin Araştırılması

X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 24 - 27 September 2012

Sivas İl Merkezinde Satılan Hazır Çiğ Köftelerin Escherichia coli O157 H7 Suşu Yönünden Değerlendirilmesi

X. Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 24 - 27 September 2012

Thymus fallax Fisch Mey bitkisinden elde edilen uçucu yağın kimyasal bileşimi antioksidan ve antimikrobiyal özellikleri

23. Ulusal Kimya Kongresi, Cumhuriyet Üniversitesi, 16-20 Haziran 2009, Sivas, Sivas, Turkey, 16 June 2009, pp.194

Sivas Yetiştirme Yurdu Çocuklarında Kopro parazitolojik Bir Çalışma

10. Ulusal Parazitoloji Kongresi, s. 139, Ankara, 8-12 Eylül 1997., Ankara, Turkey, 8 - 12 September 1997, pp.139

Sivas Çocuk Yuvasında 6 12 Yaş Grubu Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı

10. Ulusal Parazitoloji Kongresi, s. 145, Ankara, 8-12 Eylül 1997., Turkey, 8 - 12 September 1997