Assoc. Prof. ADEM ÇİFTCİ


İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Böl.

İslam Hukuku


Research Areas: Theology


Names in Publications: Adem Çiftçi

Metrics

Publication

34

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

2

Open Access

16
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2008 - 2015

2008 - 2015

Doctorate

Necmettin Erbakan University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

2004 - 2007

2004 - 2007

Postgraduate

Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Department Of Basıc Islamıc Scıences, Turkey

2000 - 2004

2000 - 2004

Undergraduate

Selcuk University, Faculty Of Theology, Turkey

Dissertations

2015

2015

Doctorate

Attempted Crime in Islamic Criminal Law

Necmettin Erbakan University, Instıtute Of Socıal Scıences

2007

2007

Postgraduate

İbn Rüşdün Fıkıh Usul ve Pratiğinde Delilü'l-Hıtâb

Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Department Of Basıc Islamıc Scıences

Research Areas

Theology

Courses

Doctorate

Doctorate

Çağdaş Fikih Problemleri

Undergraduate

Undergraduate

Fıkıh Usulü

Postgraduate

Postgraduate

İslam Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuku - I

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuku - I

Undergraduate

Undergraduate

İslam İbadet Esasları

Postgraduate

Postgraduate

İslam Aile Hukuku (Özel Hükümleri)

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuku - II

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuku - II

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuk Usulü

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukukuna Giriş

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuku - I

Doctorate

Doctorate

İslam Deniz Hukuku (Özel)

Undergraduate

Undergraduate

Mukayeseli İslam Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

İslam Ceza Hukuku (Genel Hükümler)

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuku - II

Postgraduate

Postgraduate

İslam Borçlar Hukuku (Özel Hükümler)

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuk Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuku Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuk Usulü

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuk Tarihi

Postgraduate

Postgraduate

İslam Aile Hukuku (Genel Hükümleri)

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuku Metodolojisi

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuku Metodolojisi

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuk Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

İslam ve İnsan Hakları

Postgraduate

Postgraduate

İslam Hukuku Ekolleri

Undergraduate

Undergraduate

İslam Dini Esasları - II (İbadet)

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuk Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukukuna Giriş

Undergraduate

Undergraduate

İslam İbadet Esasları

Undergraduate

Undergraduate

Günümüz Fıkıh Problemleri

Undergraduate

Undergraduate

Temel Dini Bilgiler - II (İbadet)

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuk Usulü - I

Undergraduate

Undergraduate

Günümüz Fıkıh Problemleri

Undergraduate

Undergraduate

Güncel Fıkhi Konular

Undergraduate

Undergraduate

Temel Dini Bilgiler - II (İbadet)

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuku - II

Undergraduate

Undergraduate

İslam Hukuku - I

Undergraduate

Undergraduate

Mukayeseli İslam Hukuku

Articles Published in Other Journals

2020

2020

İbnü’s-Sükkeri ve Nafile Namazlarda Kıraate Dair Risalesi

Çiftci A.

Dergiabant, vol.8, no.2, pp.422-459, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2020

2020

Ebû Hüreyre’nin Fakihliği Meselesi

ÇİFTCİ A.

Eskiyeni, no.42, pp.825-849, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2015

2015

İslam Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Vazgeçme

Çiftci A.

CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.19, no.1, pp.33-62, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017

2017

Hz. Ömer’in Fıkıh Anlayışının Hanefi Mezhebine Yansımaları (Haber-i Vâhid ve istihsan Örneği)

Çiftci A.

Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu, Sivas, Turkey, 2 - 03 November 2017, vol.3, pp.105-121 Creative Commons License

2016

2016

Bir Fıkıh Usulü Eseri Olarak Urmevi’nin et-Tahsil Mine’l-Mahsul’ü Üzerine Bazı Değerlendirmeler

Çiftci A.

Selçuklu Kadılarından Siraceddin el-UrmevÎ Sempozyumu, Sivas, Turkey, 06 May 2016, pp.65-72 Creative Commons License

2016

2016

Bozok Sancağı Kanunnameleri ndeki Cezaların Şer î Cezalarla Mukayesesi

Çiftci A.

I. Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 5 - 07 May 2016, vol.1, pp.150-162 Creative Commons License

Books & Book Chapters

2022

2022

Mûsâ b. Ahmed en-Niğdevî’nin Şerḥu Ferâʾiżi’l Maḥmûdiyye İsimli Eseri

Çiftci A.

in: Niğdeli Alimler: Eserler ve Düşünceler, A. İskender Sarıca, Ahmet Vural, Hicret Karaduman, Editor, Kitap Dünyası Yayınları, İstanbul, pp.329-335, 2022 Creative Commons License

2022

2022

Şerḥu’l-Hidâye Üzerine Ya‘kūb b. İdrîs’in Hâşiyesi

Çiftci A.

in: Niğdeli Âlimler: Eserler ve Düşünceler, A. İskender Sarıca, Ahmet Vural, Hicret Karaduman, Editor, Kitap Dünyası Yayınları, İstanbul, pp.101-110, 2022 Creative Commons License

2021

2021

İslam Hukukunda Vatana İhanet Suçları

ÇİFTCİ A.

Sonçağ Akademi Yayınları, Ankara, 2021

2021

2021

İslam Hukuku XX. Yüzyıl

ÇİFTCİ A.

in: Tarihte Müslümanlar (7. c), Mehmet Özdemir, Seyfettin Erşahin, Mustafa Demirci, Eyüp Baş, Fatih Erkoçoğlu, Nurullah Yazar, Mustafa Necati Barış, Mehmet Akif Aydın, Editor, Otto Yayınevi, Ankara, pp.416-419, 2021

2021

2021

İslam Hukuku XII. Yüzyıl

ÇİFTCİ A.

in: Tarihte Müslümanlar (3. c), Mehmet Özdemir, Seyfettin Erşahin, Mustafa Demirci, Eyüp Baş, Fatih Erkoçoğlu, Nurullah Yazar, Mustafa Necati Barış, Mehmet Akif Aydın, Editor, Otto Yayınevi, Ankara, pp.484-487, 2021

2021

2021

İslam Hukuku XIV. Yüzyıl

ÇİFTCİ A.

in: Tarihte Müslümanlar (4. c), Mehmet Özdemir, Seyfettin Erşahin, Mustafa Demirci, Eyüp Baş, Fatih Erkoçoğlu, Nurullah Yazar, Mustafa Necati Barış, Mehmet Akif Aydın, Editor, Otto Yayınevi, Ankara, pp.173-176, 2021

2021

2021

İslam Hukuku X. Yüzyıl

ÇİFTCİ A.

in: Tarihte Müslümanlar (2. c), Mehmet Özdemir, Seyfettin Erşahin, Mustafa Demirci, Eyüp Baş, Fatih Erkoçoğlu, Nurullah Yazar, Mustafa Necati Barış, Mehmet Akif Aydın, Editor, Otto Yayınevi, Ankara, pp.524-527, 2021

2021

2021

İslam Hukuku XI. Yüzyıl

ÇİFTCİ A.

in: Tarihte Müslümanlar (3. c), Mehmet Özdemir, Seyfettin Erşahin, Mustafa Demirci, Eyüp Baş, Fatih Erkoçoğlu, Nurullah Yazar, Mustafa Necati Barış, Mehmet Akif Aydın, Editor, Otto Yayınevi, Ankara, pp.181-184, 2021

2021

2021

İslam Hukuku XVI. Yüzyıl

ÇİFTCİ A.

in: Tarihte Müslümanlar (5. c), Mehmet Özdemir, Seyfettin Erşahin, Mustafa Demirci, Eyüp Baş, Fatih Erkoçoğlu, Nurullah Yazar, Mustafa Necati Barış, Mehmet Akif Aydın, Editor, Otto Yayınevi, Ankara, pp.144-147, 2021

2021

2021

İslam Hukuku XIII. Yüzyıl

ÇİFTCİ A.

in: Tarihte Müslümanlar (4. c), Mehmet Özdemir, Seyfettin Erşahin, Mustafa Demirci, Eyüp Baş, Fatih Erkoçoğlu, Nurullah Yazar, Mustafa Necati Barış, Mehmet Akif Aydın, Editor, Otto Yayınevi, Ankara, pp.124-127, 2021

2021

2021

İslam Hukuku XIX. Yüzyıl

ÇİFTCİ A.

in: Tarihte Müslümanlar (7. c), Mehmet Özdemir, Seyfettin Erşahin, Mustafa Demirci, Eyüp Baş, Fatih Erkoçoğlu, Nurullah Yazar, Mustafa Necati Barış, Mehmet Akif Aydın, Editor, Otto Yayınevi, Ankara, pp.47-51, 2021

2021

2021

İslam Hukuku VIII. Yüzyıl

ÇİFTCİ A.

in: Tarihte Müslümanlar (1. c), Mehmet Özdemir, Seyfettin Erşahin, Mustafa Demirci, Eyüp Baş, Fatih Erkoçoğlu, Nurullah Yazar, Mustafa Necati Barış, Mehmet Akif Aydın, Editor, Otto Yayınevi, Ankara, pp.349-352, 2021

2021

2021

İslam Hukuku XVIII. Yüzyıl

ÇİFTCİ A.

in: Tarihte Müslümanlar (6. c), Mehmet Özdemir, Seyfettin Erşahin, Mustafa Demirci, Eyüp Baş, Fatih Erkoçoğlu, Nurullah Yazar, Mustafa Necati Barış, Mehmet Akif Aydın, Editor, Otto Yayınevi, Ankara, pp.79-82, 2021

2021

2021

İSLAM HUKUKU VII. Yüzyıl

ÇİFTCİ A.

in: Tarihte Müslümanlar (1. c), Mehmet Özdemir, Seyfettin Erşahin, Mustafa Demirci, Eyüp Baş, Fatih Erkoçoğlu, Nurullah Yazar, Mustafa Necati Barış, Mehmet Akif Aydın, Editor, Otto Yayınevi, Ankara, pp.134-136, 2021

2021

2021

İslam Hukuku XVII. Yüzyıl

ÇİFTCİ A.

in: Tarihte Müslümanlar (6. c), Mehmet Özdemir, Seyfettin Erşahin, Mustafa Demirci, Eyüp Baş, Fatih Erkoçoğlu, Nurullah Yazar, Mustafa Necati Barış, Mehmet Akif Aydın, Editor, Otto Yayınevi, Ankara, pp.51-55, 2021

2021

2021

İslam Hukuku IX. Yüzyıl

ÇİFTCİ A.

in: Tarihte Müslümanlar (2. c), Mehmet Özdemir, Seyfettin Erşahin, Mustafa Demirci, Eyüp Baş, Fatih Erkoçoğlu, Nurullah Yazar, Mustafa Necati Barış, Mehmet Akif Aydın, Editor, Otto Yayınevi, Ankara, pp.179-181, 2021

2021

2021

İslam Hukuku XV. Yüzyıl

ÇİFTCİ A.

in: Tarihte Müslümanlar (5. c), Mehmet Özdemir, Seyfettin Erşahin, Mustafa Demirci, Eyüp Baş, Fatih Erkoçoğlu, Nurullah Yazar, Mustafa Necati Barış, Mehmet Akif Aydın, Editor, Otto Yayınevi, Ankara, pp.102-106, 2021

2019

2019

İslam Ceza Hukukunda Suça Teşebbüs

ÇİFTCİ A.

Hikmetevi Yayınları, İstanbul, 2019

Supported Projects

2018 - 2020

2018 - 2020

Tarihte Müslümanlar Çok Ciltli Kitap Çalışması

Culture and Tourism Ministry

Çiftci A., Aycan İ.

2017 - 2020

2017 - 2020

Ulusal İlahiyat Atıf Dizini Projesi

Project Supported by Higher Education Institutions

Akar A. M., Demir A.(Executive), ÇİFTCİ A.

Activities in Scientific Journals

2022 - Continues

2022 - Continues

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi

Editor