Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kırımlı Abdüssettâr Efendi ve Tenbîhu’r-rukûd Adlı risalesi

Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi, cilt.2, ss.181-209, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hadlerde Hüküm-İnfaz İlişkisi

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, ss.185-209, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

VAKTİNDEN ÖNCE YAPILAN TASARRUFLARIN FIKHÎ HÜKÜMLERE ETKİSİ (AİLE HUKUKU ÖZELİNDE)

İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, ss.361-390, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

One of The Founders of The Hanafi School Zufar Ibn Hudayl’s Aproach to Istihsan

ULUM, cilt.1, ss.35-64, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hanefî Mezhebi’nin Kurucu İmamlarından Züfer b. Hüzeyl’in İstihsana Yaklaşımı

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, cilt.21, ss.108-146, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

İslam Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Vazgeçme

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.33-62, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hz. Ömer’in Fıkıh Anlayışının Hanefi Mezhebine Yansımaları (Haber-i Vâhid ve istihsan Örneği)

Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2017, cilt.3, ss.105-121 Creative Commons License

Bir Fıkıh Usulü Eseri Olarak Urmevi’nin et-Tahsil Mine’l-Mahsul’ü Üzerine Bazı Değerlendirmeler

Selçuklu Kadılarından Siraceddin el-UrmevÎ Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 06 Mayıs 2106 - 06 Mayıs 2016, ss.65-72

Bozok Sancağı Kanunnameleri ndeki Cezaların Şer î Cezalarla Mukayesesi

I. Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat, Türkiye, 5 Mayıs - 05 Temmuz 2016, cilt.1, ss.150-162 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

İSLAM CEZA HUKUKUNDA SUÇA TEŞEBBÜS

HİKMETEVİ YAYINLARI, İstanbul, 2019