Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Predictive factors for work-day loss in Behcet's syndrome: A multi-center study

INTERNATIONAL JOURNAL OF RHEUMATIC DISEASES, cilt.23, sa.2, ss.240-246, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Low levels of pannexin-1 in Behcet's syndrome

INTERNATIONAL JOURNAL OF RHEUMATIC DISEASES, cilt.22, sa.8, ss.1474-1478, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Patients' concerns regarding biological agents in rheumatology

INTERNATIONAL JOURNAL OF RHEUMATIC DISEASES, cilt.21, sa.6, ss.1219-1226, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Methodology of a new inflammatory arthritis registry: TReasure

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.48, sa.4, ss.856-861, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Ovarian reserve is preserved in Behcet's disease

INTERNATIONAL JOURNAL OF RHEUMATIC DISEASES, cilt.20, sa.12, ss.2070-2076, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Can Mean Platelet Volume Be a Surrogate Marker of Inflammation in Rheumatic Diseases?

WEST INDIAN MEDICAL JOURNAL, cilt.65, sa.1, ss.165-169, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Progressive Pseudorheumatoid Dysplasia With Delayed Diagnosis

JCR-JOURNAL OF CLINICAL RHEUMATOLOGY, cilt.21, sa.6, ss.329, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Neutrophil-to-lymphocyte ratio is involved in the severity of ankylosing spondylitis

BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, cilt.116, sa.12, ss.722-725, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

The Frequency of Spondyloarthropathy in Inflammatory Bowel Diseases

CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY, cilt.32, sa.4, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

High prolidase levels in patients with Familial Mediterranean Fever (FMF).

Romanian journal of internal medicine = Revue roumaine de medecine interne, cilt.58, sa.0, ss.27-33, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Relationship between serum cystatin C level and M694V homozygosity in patients with familial Mediterranean fever

ANNALS OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.11, ss.260-264, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Cardiopulmonary Functions and Aerobic Capacity in Patients with Systemic Sclerosis

CYPRUS JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.4, sa.2, ss.84-89, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Serum Adiponectin Level in Sjogren’s Syndrome

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, cilt.41, sa.2, ss.186-190, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Turkish Society for Rheumatology recommendations for the management of rheumatoid arthritis

Ulusal Romatoloji Dergisi, cilt.10, sa.2, ss.81-84, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Apelin and fetuin-a may be subclinical inflammation biomarker in familial mediterranean fever: A pilot study

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.8, ss.316-320, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The relationship between ABO blood groups and gene mutations frequently observed in Familial Mediterranean Fever

International Journal of Research in Medical Sciences, cilt.5, sa.4, ss.1380, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Matrix Metalloproteinases and Oxidative Stress in Patients with AECOPD

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.8, sa.1, ss.64-67, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Investigation of grip strength and upper extremity functional disability in patients with rheumatoid arthritis

Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, cilt.3, sa.2, ss.60-65, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Undifferentiated spondyloarthritis is more frequently seen in women than in men

The Egyptian Journal of Internal Medicine, cilt.27, sa.2, ss.53, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ailesel Antifosfolipid Antikor Sendromu

ROMATOLOJİ 365 E-SEMPOZYUMU, ON-LINE, Türkiye, 24 - 26 Aralık 2020

Bel ağrısı ile başvuran ve prostat kanseri tanısı alan olgu

XIV. ROMATOLOJİ UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ VE UZMANLARI İÇİN EĞİTİM KURSU, Antalya, Türkiye, 9 - 12 Ocak 2020

ÜRİNER İNKONTİNANS İLE PRESENTE OLAN NÖRO-BEHÇET OLGUSU

20. ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Ekim 2019

Sistemik skleroz ile dudak malign neoplazm birlikteliği

20. Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Ekim 2019

A NEW SHAPE OF THE TREATMENT OF VASCULITIDES: SINGLE CENTER BIOLOGICAL AGENTS EXPERIENCE

AVRUPA ROMATOLOJİ KONGRESİ- EULAR 2019, Madrid, İspanya, 12 - 15 Haziran 2019, cilt.78, ss.1766

THE POTENT WEAPON FOR RHEUMATOID ARTHRITIS-INTERSTITIAL LUNG DISEASE : RITUXIMAB EXPERIENCES

Avrupa romatoloji kongresi - EULAR 2019, Madrid, İspanya, 12 - 15 Haziran 2019, cilt.78, ss.1663

Vaskülitlerin Tedavisinde Biyolojik Ajanlar: Tek Merkez Deneyimi

6. FIRAT ROMATOLOJİ SEMPOZYUMU, Diyarbakır, Türkiye, 12 - 13 Nisan 2019

Sistemik Lupus Eritematozus’xxun Nadir Bir Akciğer Tutulum Tipi Kavitasyon

Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi 2019, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Mart 2019

Romatoid Artrite bağlı plevral efüzyon olgusu

XIII. Romatoloji Uzmanlık Öğrencileri ve Uzmanları için Eğitim Kursu, Türkiye, 11 - 13 Ocak 2019

Pankreas başı kitlesiyle tanı alan nadir bir sarkoidoz olgusu

XIII. Romatoloji Uzmanlık Öğrencileri ve Uzmanları için Eğitim Kursu, Türkiye, 11 - 13 Ocak 2019

Akciğer tutulumu olan Henoch-Schönlen purpura olgusu

XIII. Romatoloji Uzmanlık Öğrencileri ve Uzmanları için Eğitim Kursu, Türkiye, 11 - 13 Ocak 2019

Spondiloartrit dışı sakroileit nedeni olarak ilaç kullanımı izotretionin olgusu

XIII. Romatoloji Uzmanlık Öğrencileri ve Uzmanları için Eğitim Kursu, Türkiye, 11 - 13 Ocak 2019

Evaluation of Prolidase and HIF-1α Levels in Patients with Familial Mediterranean Fever (FMF)

2018 ACR/ARHP Annual Meeting, CHİCAGO, Amerika Birleşik Devletleri, 19 - 24 Ekim 2018, cilt.70

EVALUATION OF CASPASE-3, CASPASE-9, CASPASE-14 AND PANNEXIN-1 LEVELS IN BEHCET'S DISEASE

Congress of the European-League-Against-Rheumatism (EULAR), Amsterdam, Hollanda, 13 - 16 Haziran 2018, cilt.77, ss.1224-1225 identifier

EVALUATION OF SERUM VERSICAN LEVELS IN PATIENTS WITH FAMILIAL MEDITERRANEAN FEVER (FMF)

Congress of the European-League-Against-Rheumatism (EULAR), Amsterdam, Hollanda, 13 - 16 Haziran 2018, cilt.77, ss.1669-1670 identifier

Behçet Hastalağında Anti-TNF Alfa Tedavisi: Tek Merkez Deneyimi

XVIII. Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Ekim 2017

7 Nekrotizan Vaskülitli Hastada Ritüksimab Deneyimi

XVIII. Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Ekim 2017

Ailesel Akdeniz Ateşi Hastalarında Anti İnterlökin-1 Tedavisi Deneyimlerimiz

1.Cumhuriyet Üniversitesi Romatoloji Günleri, Sivas, Türkiye, 8 - 09 Eylül 2017

İNFLİKSİMAB TEDAVİSİ ALTINDA GELİŞEN CMV GASTRİTİ

1.Cumhuriyet Üniversitesi Romatoloji Günleri, Sivas, Türkiye, 8 - 09 Eylül 2017

FMF ve PAN’lı bir Olguda Anakinra ve Rituksimabın Birlikte Kullanımı

1.Cumhuriyet Üniversitesi Romatoloji Günleri, Sivas, Türkiye, 8 - 09 Eylül 2017

BUDD-CHIARI SYNDROME IN BEHCET'S DISEASE: A RETROSPECTIVE MULTICENTER STUDY

Annual European Congress of Rheumatology, Madrid, İspanya, 14 - 17 Haziran 2017, cilt.76, ss.327-328 identifier

Okranozisin Nadir Tutulumu: Spinal Psodoartroz

XIV. Ege Romatoloji Günleri, Muğla, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017

FMF HASTALARINDA APOPTOZ BİYOBELİRTEÇLERİ

ULUSLARARASI KATILIMLI Türk Klinik Biyokimya Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 4 - 07 Mayıs 2017

Nadir Görülen Bir Birliktelik: Ailesel Akdeniz Ateşi ve Sjögren Sendromu

Akdeniz Romatoloji Sempozyumu - EULAR Onaylı ve Sertifikalı Temel Ultrasonografi Kursları, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Nisan 2017

Paraplejik nöropsikiyatrik lupus hastasında etkili medikal tedavi ile hızlı klinik düzelme’

Romatoloji Uzmanlık Öğrencileri ve Uzmanları İçin Eğitim Kursu, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Ocak 2017

Sklerodaktili perikardiyal kalsifikasyon olgu sunumu

XVII. ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 24 - 30 Ekim 2016

THE FREQUENCY OF NUEROLOGICAL INVOLVEMENT IN SJOGREN'S SYNDROME: A SINGLE CENTER EXPERIENCE

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), London, Kanada, 8 - 11 Haziran 2016, cilt.75, ss.940 identifier

TAKAYASU ARTERİTİ VE AMİLOİDOZ BİRLİKTELİĞİ OLGU SUNUMU

6. Ankara Romatoloji Eğitim Toplantısı, Sakarya, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2016

Relapsing Polikondrit ve Sakroiliit Birlikteliği

11.Akdeniz Romatoloji Sempozyumu & Eular Onaylı ve Sertifikalı Temel Ultrasonografi Kursu, Antalya, Türkiye, 27 Nisan - 01 Mayıs 2016

Karın ağrısı ile başvuran romatoid artritli hastada ilaç ilişkili pankreatit

6. ULUSAL VAKALARLA ROMATOLOJİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Samsun, Türkiye, 10 - 12 Mart 2016

Palpabl purpura artralji ve baş ağrısı ile başvuran kadın hasta

6. ULUSAL VAKALARLA ROMATOLOJİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Samsun, Türkiye, 10 - 12 Mart 2016

Eritema elevatum Diutinum ve Romatoid Artrit Birlikteliği Olgu Sunumu

6. ULUSAL VAKALARLA ROMATOLOJİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Samsun, Türkiye, 10 - 12 Mart 2016

Nefes Darlığı öksürük kanlı balgam şikayetleri ile başvuran kadın hasta

6. ULUSAL VAKALARLA ROMATOLOJİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Samsun, Türkiye, 10 - 12 Mart 2016

Budd Chiari Syndrome in Behçet s Disease a Retrospective Multicenter Study

ACR 2015 konferansı, San-Francisco, Kostarika, 7 - 11 Kasım 2015, cilt.67

Bilateral simetrik poliartritle başvuran hastada Granülomatöz Polianjiit Wegener

XVI.ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ, ROMATOLOJİ 2015 KONFERANSI, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015

Biyolojik Ajanların Psikosoyal Faktörler Üzerindeki Olumlu Etkileri

XVI.ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ, ROMATOLOJİ 2015 KONFERANSI, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015

Antisentetaz Sendromu ve tedavi olgu sunumu

XVI.ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ, ROMATOLOJİ 2015 KONFERANSI, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015

Behçet Hastalığı ve Budd Chiari Sendromu Retrospektif Çok Merkezli Çalışma

XVI.ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ, ROMATOLOJİ 2015 KONFERANSI, Anatalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015

Yıllardır Romatoid Artrit olarak takip edilen Sistemik Lupus Eritematozus Olgusu

XVI.ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ, ROMATOLOJİ 2015 KONFERANSI, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015

Renal AA amiloidoz ve Sakroiliit olgu sunumu

XVI.ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ, ROMATOLOJİ 2015 KONFERANSI, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015

Hacamat Sonrası Tetiklenen Katastrofik Antifosfolipid Antikor Sendromu Olgu sunumu

XVI.ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ, ROMATOLOJİ 2015 KONFERANSI, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015

Biyolojik Tedavi Alan Hastaların İlaçla İlgili Kaygıları

XVI.ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ, ROMATOLOJİ 2015 KONFERANSI, Antalya, Türkiye, 22 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.7

Romatoid Artritli hastada masif proteinüri ve interstisyel pnömoni

XVI.ULUSAL ROMATOLOJİ KONGRESİ, ROMATOLOJİ 2015 KONFERANSI, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.7, ss.178

Romatoid artritli hastalarda hematolojik kanserler İki olgu sunumu

2. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015

Romatoid artlitli hastalarda hematolojik kanserler iki olgu sunumu

II. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015

Romatoid artritli hastalarda hematolojik kanserler iki olgu sunumu

II. Uluslar arası katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Kayseri, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Enflamasyon ve Kanser

Her Yönüyle Kanser, Ataseven Hilmi, Sayın Koray, Editör, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük Matbaası, Sivas, ss.139-144, 2020

Proton Pompa İnhibitörleri ve İmmün Sistem

Her Yönüyle Proton Pompaları ve Proton Pompa İnhibitörleri, Ataseven Hilmi, Ergül Merve, Editör, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük Matbaası, Sivas, ss.149-158, 2020

Geriatrik Hastada Farmakoterapi Prensipleri: ”Primum Non Nocere”

2. Geriatrik Romatoloji Sempozyum Kitabı, Kobak Şenol, Bes Cemal, Editör, -, İstanbul, ss.34, 2018