Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uşak İlinden Seçilmiş Ceviz Genotiplerinde Meyvelerin Mineral Madde İçerikleri (Determination of Mineral Content in Kernel of Walnut Genotypes Selected from Uşak/Turkey)

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (JOURNAL OF ADNAN MENDERES UNIVERSITY AGRICULTURAL FACULTY), cilt.16, ss.179-183, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Pomological and Biochemical Attributes of Almond Genotypes Selected from Hatay Province

International Journal of Agriculture and Wildlife Science, cilt.5, ss.1-10, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

YAPRAKTAN GÜBRE UYGULAMALARININ KOSUİ ARMUT (PYRUS PYRİFOLİA NAK.) ÇEŞİDİNİN MEYVE VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ

International Erciyes Agriculture, Animal Food Sciences Conference, Kayseri, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019, cilt.1, ss.34-39

CEVİZ TÜRÜNDE MORFOLOJİK VE MOLEKÜLER TANIMLAMA ÜZERİNE ÜLKEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

ULUSLARARASIGIDA, TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 19 - 22 Eylül 2019, cilt.1, ss.192-198

YAPRAKTAN GÜBRE UYGULAMALARININ KOSUİ ARMUT (Pyrus pyrifolia Nak.) ÇEŞİDİNİN BİTKİSEL GELİŞİM VE YAPRAK MİKRO ELEMENT İÇERİKLERİNE ETKİSİ

3. Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu“SürdürülebilirTarım ve Çevre, Tokat, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2019, cilt.1, ss.765-770

ORTA KELKİT HAVZASININ MEYVECİLİK POTANSİYELİ AÇISINDAN ANALİZİ

3. Uluslararası ÜNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu“SürdürülebilirTarım ve Çevre, Tokat, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2019, cilt.1, ss.760-764

CEVİZ (Juglans spp.) TÜRLERİNDE YAPILAN MOLEKÜLER MARKÖR GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

ULUSLARARASIGIDA, TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 19 - 22 Eylül 2019, cilt.1, ss.183-191

CEVİZ İÇ MEYVESİNİN BİTKİ BESİN MADDESİ İÇERİĞİ İLE İLGİLİ ÜLKEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

International Erciyes Agriculture, Animal Food Sciences Conference, Kayseri, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019, cilt.1, ss.30-33

The change of the climate and agricultural products in Suşehri province: a long term preliminary study

International Conference on Mathematics – Engineering – Natural Medical Sciences, 22 - 25 Kasım 2018

Determination of the quality characteristics of naturally growing hawthorns in Suşehri

International Congress on Agriculture and Animal Sciences, 7 - 09 Kasım 2018

Determining Fruit Traits of Pistachio Grafted on Wild Pistacia terebinthus L. Species in Susehri

International Conference on Agriculture, Forest, Food, Veterinary Sciences and Technologies, 2 - 05 Nisan 2018

Hatay İli Bademlerinin (Prunus dulcis Mill.) Seleksiyon Yoluyla Islahı

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2011, cilt.1, ss.870-876

Kitap & Kitap Bölümleri

Fındık İşletmeciliği

Tarımsal Açıdan Fındık ve Yetiştiriciliği, Özkan Mustafa, Editör, Ekin Basım Yayın Dağıtım, ss.1-12, 2019