Education Information

Education Information

 • 2004 - 2007 Doctorate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi (Dr), Turkey

 • 2001 - 2004 Postgraduate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2007 Doctorate

  Fen eğitiminde alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin ilköğretim öğretmen adayı, öğretmen ve öğrenci boyutu dikkate alınarak incelenmesi

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi (Dr)

 • 2004 Postgraduate

  Fen bilgisi öğretmen adaylarına fotosentez konusunun öğretilmesinde yapısalcı yaklaşımın etkileri ile geleneksel öğretim yönteminin etkilerinin karşılaştırılması

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi (Yl) (Tezli)