Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Circulating serum miR-200c and miR-34a-5p as diagnostic biomarkers for endometriosis

JOURNAL OF GYNECOLOGY OBSTETRICS AND HUMAN REPRODUCTION, vol.50, no.4, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Multicenter Analysis of Gestational Trophoblastic Neoplasia in Turkey

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, vol.15, no.8, pp.3625-3628, 2014 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Abdominal blockage of iliohypogastric and ilio-inguinal nerves for management of post-caesarean pain: A novel method

SAJOG-SOUTH AFRICAN JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY, vol.18, no.1, pp.23-27, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The availability of vaginal hysterectomy in benign gynecologic diseases: A prospective, non-randomized trial

JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY RESEARCH, vol.36, no.4, pp.832-837, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Prevalence of cervical cytological abnormalities in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS, vol.106, no.3, pp.206-209, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Immature teratoma in pregnancy.

Cumhuriyet Medical Journal, 2019 (Other Refereed National Journals)

HELLP syndrome complicated by hepatic rupture

Perinatal Journal, vol.25, no.2, pp.87-89, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Endometrioid tip endometriyum kanser vakalarımızın retrospektif değerlendirilmesi

Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, no.1, pp.22-25, 2014 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Senkronize üçlü primer serviks, endometriyum ve tuba kanseri: Olgu sunumu

Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, no.3, pp.91-94, 2014 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Apikal genital prolapsuslarda sakropeksi ve sakrospinöz ligaman fiksasyonu sonuçları

Cumhuriyet Medical Journal, vol.34, no.3, pp.325-330, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Doğum sonrası kanaması olan olgularda intraabdominal cerrahi yaklaşımların değerlendirilmesi

Cumhuriyet Medical Journal, vol.34, no.2, pp.194-201, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Angiopoietin-related growth factor level in preeclampsia

Cumhuriyet Medical Journal, vol.34, no.1, pp.60-65, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Intrauterine isolated incomplete fracture of femur: A case report

Journal of Turkish Society of Obstetrics and Gynecology, vol.9, no.4, pp.224-226, 2012 (Other Refereed National Journals)

Gebeliğin Karaciğer Hastalıkları

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Dergisi, vol.5, no.3, pp.166-173, 2008 (Other Refereed National Journals)

Dış Gebelik Olgularının Klinik Bulgu ve Tedavilerinin Değerlendirilmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.29, no.3, pp.113-118, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Primer ovaryan karsinosarkom: olgu sunumu

27.Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017

Gebelikte immatür teratom

25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology, 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology, Antalya, Turkey, 17 - 21 May 2017

Six Month Data of a New ART assisted reproductive technology Center

Excellence in ART: Clinical and Laboratory Perspectives, Turkey, 29 - 30 April 2016

Vajinaya doğmuş myomda ultrasonografinin myektomi kararındaki yeri

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu, Turkey, 29 - 31 October 2015

Maternal kumadin kullanımını sonrası fetal hidrosefali Olgusu

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu, Turkey, 29 - 31 October 2015

Uterus perforasyonuna neden olan rahim içi aracın ultrasonografi eşliğinde vajinal yolla çıkarımı

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu, Turkey, 29 - 31 October 2015

Hidrosefali vakasında, vajinal doğumda branül yardımı ile BOS’un boşaltılması

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu, Turkey, 29 - 31 October 2015