Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Genetic variants in the microRNA machinery gene (Dicer) have a prognostic value in the management of endometrial cancer

JOURNAL OF CANCER RESEARCH AND THERAPEUTICS, cilt.14, ss.1279-1284, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Multicenter Analysis of Gestational Trophoblastic Neoplasia in Turkey

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.15, ss.3625-3628, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Abdominal blockage of iliohypogastric and ilio-inguinal nerves for management of post-caesarean pain: A novel method

SAJOG-SOUTH AFRICAN JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY, cilt.18, ss.23-27, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The availability of vaginal hysterectomy in benign gynecologic diseases: A prospective, non-randomized trial

JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY RESEARCH, cilt.36, ss.832-837, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Prevalence of cervical cytological abnormalities in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS, cilt.106, ss.206-209, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Immature teratoma in pregnancy.

Cumhuriyet Medical Journal, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HELLP syndrome complicated by hepatic rupture

Perinatal Journal, cilt.25, ss.87-89, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Significance of Neutrophil-Lymphocyte Ratio and Mean Corpuscular Volume in Diagnosis of Preeclampsia

Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine, ss.1-5, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endometrioid tip endometriyum kanser vakalarımızın retrospektif değerlendirilmesi

Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, ss.22-25, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Senkronize üçlü primer serviks, endometriyum ve tuba kanseri: Olgu sunumu

Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, ss.91-94, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Angiopoietin-related growth factor level in preeclampsia

Cumhuriyet Medical Journal, cilt.34, ss.60-65, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Intrauterine isolated incomplete fracture of femur: A case report

Journal of Turkish Society of Obstetrics and Gynecology, cilt.9, ss.224-226, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gebeliğin Karaciğer Hastalıkları

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Dergisi, cilt.5, ss.166-173, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dış Gebelik Olgularının Klinik Bulgu ve Tedavilerinin Değerlendirilmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.29, ss.113-118, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Primer ovaryan karsinosarkom: olgu sunumu

27.Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

Gebelikte immatür teratom

25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology, 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Mayıs 2017

Six Month Data of a New ART assisted reproductive technology Center

Excellence in ART: Clinical and Laboratory Perspectives, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2016

Vajinaya doğmuş myomda ultrasonografinin myektomi kararındaki yeri

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu, Türkiye, 29 - 31 Ekim 2015

Maternal kumadin kullanımını sonrası fetal hidrosefali Olgusu

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu, Türkiye, 29 - 31 Ekim 2015

Uterus perforasyonuna neden olan rahim içi aracın ultrasonografi eşliğinde vajinal yolla çıkarımı

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu, Türkiye, 29 - 31 Ekim 2015

Hidrosefali vakasında, vajinal doğumda branül yardımı ile BOS’un boşaltılması

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu, Türkiye, 29 - 31 Ekim 2015