Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

 • Lisans İmar ve Çevre Hukuku

 • Lisans Mimari Tasarım ve Çevre Analizi

 • Lisans Bitirme Ödevi

 • Lisans Modern Şehircilik ve Tarihi Kent Dokusu

 • Lisans Kentsel Çevre Sorunları

 • Lisans Kent Ekonomisi

 • Lisans Şehircilik İçin Teknik Resim

 • Lisans Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri

 • Lisans Mimarlık Bilgisi ve Projesi

 • Lisans Metropoliten Planlama

 • Lisans Kentsel Korumada Yönetsel Boyut

 • Lisans Ulaşım Planlaması