Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

BIOLOGICAL AMMONIUM REMOVAL VIA NITRITE PATHWAY

International Journal of Ecosystems and Ecology Science-IJEES, cilt.4, ss.37-42, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SALT REMOWAL METHODS AND OBTAINED DRINKING WATER OF SEA WATER

1. International Conference on Environment, Technology and Management, ICETEM, 27 - 29 Haziran 2019

Su Arıtımında Hidrojenotrofik Denitrifikasyon Süreci

International Symposium on Urban Water and Wastewater Management, Denizli, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.383-390

Electron Sources of Biological Denitrification Process

International Advanced Researches Engineering Congress, 16 - 18 Kasım 2017, ss.2535-2540

Effect of Copper on Biological Denitrification in the Batch Units

International Advanced Researches Engineering Congress-2017, 16 - 18 Kasım 2017, ss.2541-2544

İçme Suyu Dezenfeksiyon Yöntemleri

II. International Academic Research Congress, 18 - 21 Ekim 2017, ss.591

Pestisitler ve Çevreye ve İnsan Sağlığına Etkileri

II. International Academic Research Congress, 18 - 21 Ekim 2017, ss.594

Adsorption Of Heavy Metals Onto Waste Tea

5TH GLOBAL ACADEMİC MEETİNG, 24 Nisan - 26 Mart 2016, ss.111-117

Application of Partial Nitrification Anammox Processes for Landfill Leachate Treatment

3. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE BİLİM ALANINDA YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER SEMPOZYUMU, 3 - 05 Haziran 2015

Landfill Leachate Treatment by Advanced Oxidation Processess

ISITES2015-3rd International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, Valencia, İspanya, 3 - 05 Haziran 2015

KATI ATIK SIZINTI SUYUNUN İLERİ OKSİDASYON YÖNTEMLERİYLE ARITIMI

3. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE BİLİM ALANINDA YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER SEMPOZYUMU, 3 - 05 Haziran 2015

İÇME SULARINDA ARSENİK KİRLENMESİ

2 ND International Symposium on Environmental and Morality, 24 - 26 Ekim 2014