Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 2008 - 2010 Yüksek Lisans

    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 2010 Yüksek Lisans

    Kemiğin sulu çözeltilerden renk gideriminde kullanılabilirliğinin incelenmesi

    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü