Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

  • 2019 - Devam Ediyor Cumhuriyet İlahiyat Dergisi

    Editörler Kurulu Üyesi