Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ABDULLAH BOSNEVÎ’NİN ALLAH İSMİNİN HARFLERİYLE İLGİLİ BİR RİSÂLESİ: TAHLÎL, TAHKĪK VE TERCÜME

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.258-283, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KONEVÎ’NİN MÜEYYED CENDÎ’YE TESİRLERİ

III. Uluslararası Sadreddin Konevî Sempozyumu-Tasavvuf, Felsefe ve Din, Konya, Türkiye, 19 - 20 Ekim 2018

Üç Müellif Bir Eser: Yazıcızâde Mehmed, Ahmed Bîcan ve Bahâîzâde Abdurrahîm’in Kitâbu’l-müntehâ’ları

Troia’xxdan Çanakkale’xxye İnsanın, İnancın ve Mekanın İnşâsı: Değerler ve Şehir Uluslararası Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018

Tümellerin Aynî Mevcûdâtla İlişkisiNüsha Farkları Bağlamında Bir Değerlendirme

Uluslararası İbnü’xxl-Arabî Sempozyumu-İnsanlığın Hakikat Arayışı ve İbnü’l Arabî, Malatya, Türkiye, 15 - 16 Kasım 2018