Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2020 - Continues Assistant Professor

  Sivas Cumhuriyet University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Böl.

 • 2015 - 2020 Research Assistant

  Sivas Cumhuriyet University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Böl.

 • 2008 - 2015 Teacher

  Milli Eğitim Bakanlığı

 • 2010 - 2010 Research Assistant

  Hitit University, Faculty Of Theology, Department Of Foundatıons Of Islamıc Scıences

Non Academic Experience

 • 2008 - 2014 ÖĞRETMEN

  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Courses

 • Undergraduate Mesnevî Terapi

 • Postgraduate Günümüz Tasavvuf Problemleri 1

 • Postgraduate Ekberî Gelenek

 • Postgraduate Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

 • Doctorate İbnü'l-Arabî'nin Varlık Düşüncesi

 • Undergraduate Tasavvuf I

 • Undergraduate Tasavvuf II

 • Undergraduate Tasavvuf II

 • Undergraduate Türk Mutasavvıfları

 • Undergraduate Tasavvuf I

 • Postgraduate Tasavvuf Kaynaklarının Değerlendirilmesi

 • Postgraduate Tasavvufun Tarihi ve Gelişimi

 • Postgraduate Tasavvuf Metodolojisi

 • Undergraduate Günümüz Tasavvuf Hareketleri