Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

 • Lisans Bitirme Tezi

 • Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Lisans Enzimatik Analiz - II Lab.

 • Yüksek Lisans Protein Ligant Etkileşimleri : Uygulama ve Analitiksel Yöntemler

 • Doktora Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Biyokimya I

 • Lisans Enzimatik Analiz - II

 • Lisans Protein Saflaştırma Teknikleri

 • Lisans Enzimatik Analiz - I Lab.

 • Lisans Enzimatik Analiz - I

 • Lisans Afinite Teknikleri

 • Doktora Seminer Dersi

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisans Biyotransformasyon II