Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2013 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans Yüksek Lisans Seminer

 • Lisans Kamu Maliyesi

 • Lisans Türk Vergi Sistemi

 • Lisans Kamu Maliyesi

 • Lisans Türk Vergi Sistemi

 • Lisans Kamu Maliyesi

 • Lisans Kamu Maliyesi

 • Lisans Kamu Maliyesi

 • Lisans Türk Vergi Sistemi

 • Lisans Kamu Maliyesi

 • Lisans Mahalli İdareler Maliyesi

 • Yüksek Lisans Kamu Harcamaları Teorisi Analizi

 • Lisans Türk Vergi Sistemi

 • Lisans Mahalli İdareler Maliyesi

 • Lisans Türk Vergi Sistemi

 • Lisans Gelir ve Servet Dağılımı

 • Lisans İktisada Giriş - I

 • Lisans Türk Vergi Sistemi

 • Lisans Ekonomi - I

 • Lisans Ekonomi - I

 • Lisans Türk Vergi Sistemi

 • Lisans Gelir ve Servet Dağılımı

 • Lisans İktisada Giriş - I

 • Lisans Türk Vergi Sistemi

 • Lisans Kamu Maliyesi

 • Lisans Kamu Maliyesi

 • Lisans Türk Vergi Sistemi

 • Lisans Türk Vergi Sistemi

 • Lisans Maliye Politikası

 • Lisans Türk Vergi Sistemi

 • Lisans Maliye Politikası

 • Lisans Mahalli İdareler Maliyesi

 • Lisans Türk Vergi Sistemi

 • Lisans Türk Vergi Sistemi

 • Lisans Maliye Politikası

 • Lisans Maliye Politikası

 • Lisans Maliye Politikası

 • Lisans Türk Vergi Sistemi

 • Lisans Maliye Politikası

 • Lisans Kamu Maliyesi

 • Lisans Türk Vergi Sistemi

 • Lisans Kamu Maliyesi

 • Lisans Maliye Politikası

 • Lisans Maliye Politikası

 • Lisans Kamu Maliyesi

 • Lisans Kamu Maliyesi

 • Lisans Mesleki İngilizce - III

 • Lisans Maliye Politikası

 • Lisans Kamu Maliyesi

 • Lisans Mesleki İngilizce - III

 • Lisans Maliye Politikası

 • Lisans Mahalli İdareler Maliyesi

 • Lisans Maliye Politikası

 • Lisans Maliye Politikası

 • Lisans Mesleki İngilizce - III

 • Lisans Kamu Ekonomisi

 • Lisans Kamu Maliyesi

 • Lisans Kamu Maliyesi

 • Lisans Kamu Ekonomisi

 • Lisans Kamu Ekonomisi

 • Lisans Kamu Ekonomisi

 • Lisans Kamu Maliyesi

 • Lisans Maliye Politikası

 • Lisans Maliye Politikası

 • Lisans Kamu Ekonomisi

 • Lisans Kamu Maliyesi

 • Lisans Kamu Ekonomisi

 • Lisans İktisada Giriş