Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Kasım 2019 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

    BAP Araştırma Projesi, Bartın Üniversitesi, Türkiye

  • Kasım 2019 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

    BAP Araştırma Projesi, Bartın Üniversitesi, Türkiye