Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Birim
Edebiyat Fakültesi
Bölüm
Sosyal Hizmet Bölümü
Ana Bilim Dalı
Birey ve Toplum Sorunları Anabilim Dalı