Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

 • Lisans Gruplarla Sosyal Hizmet

 • Lisans Sosyal Hizmet Ortamlarını İnceleme

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisans Uygulamalı Araştırma - I

 • Lisans Sosyolojiye Giriş

 • Lisans Aile Sosyolojisi

 • Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Yüksek Lisans Yoksulluk, Aile ve Sosyal Hizmet

 • Lisans Sosyal Hizmet Ortamlarını İnceleme

 • Lisans Aile İçi Şiddet ve Kadın Sorunları

 • Lisans Blok Uygulama

 • Lisans Aile İçi Şiddet ve Kadın Sorunları

 • Lisans Uygulamalı Araştırma - II

 • Lisans Toplumsal Cinsiyet Ayrımı ve Sosyal Hizmet

 • Lisans Aile Sosyolojisi

 • Lisans Bireylerle Sosyal Hizmet

 • Lisans Gruplarla Sosyal Hizmet

 • Lisans Bireylerle Sosyal Hizmet

 • Lisans Sosyolojiye Giriş

 • Lisans Toplumsal Cinsiyet Ayrımı ve Sosyal Hizmet

 • Lisans Blok Uygulama

 • Lisans Uygulamalı Araştırma - II

 • Lisans Uygulamalı Araştırma - I

 • Lisans Kentleşme, Kent Sorunları ve Sosyal Hiz.

 • Lisans Gençlerle Sosyal Hzmet

 • Lisans Kentleşme, Kent Sorunları ve Sosyal Hiz.

 • Lisans Gençlerle Sosyal Hzmet

 • Lisans Sosyolojiye Giriş

 • Lisans Sosyolojiye Giriş

 • Lisans Sosyal Sorunlar

 • Lisans Çağdaş Sosyoloji Teorileri

 • Lisans Hukuka Giriş

 • Lisans Hukuka Giriş

 • Lisans Çağdaş Sosyoloji Teorileri

 • Lisans Sosyal Sorunlar

 • Lisans Sosyolojiye Giriş

 • Lisans Sosyolojiye Giriş

 • Lisans Sosyolojiye Giriş

 • Lisans Sosyolojiye Giriş

 • Lisans Hukukun Temel Kavramları

 • Lisans Hukukun Temel Kavramları

 • Lisans Bireyler Arası İletişim