Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cinsel İstismar ve Çocuk (Sivas İli Örneği)

The Journal of Academic Social Science Studies, sa.66, ss.425-432, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Child sexual abuse: The Relationship between the Type of Abuse and The Risk Factor

Journal of Human Sciences, cilt.15, sa.2, ss.816-822, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ŞİDDET GÖREN/GÖRMEYEN KADINLARIN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISINDA ŞİDDETİN YERİ

Social Science Studies Journal, cilt.4, sa.16, ss.1288-1296, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Öğrenme Kuramı ve Aile İçi Şiddet

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, sa.48, ss.389-394, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İç Göç ve Kentleşme Sürecinde Kadının ekonomik yoksunluğu

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, sa.46, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Testing of Ambivalent Sexisim

Cumhuriyet Medical Journal, cilt.38, sa.2, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İÇ GÖÇ VE KENTLEŞME SÜRECİNDE KADININ EKONOMİK YOKSUNLUĞUWOMEN S ECONOMIC DEPRIVATION INTHE DOMESTIC MIGRATIONAND URBANIZATIONPROCESS

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, sa.46, ss.390-398, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çaresizliği Öğrenen Kadın Öğrenilmiş Çaresizlik

Turkish Studies İnternational Periodical Forthe Language, Literature and History of Turkish or Turkie, cilt.10, sa.14, ss.53-70, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Teoriler ve Kadın Üzerine

The Jounal of Academic Social Science Studies, ss.337-350, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ahtapot Kadınlar: Aile ve İş Yaşamı Kıskacındaki Kadınlar ve Karşılaştıkları Sorunlar

Turkish Studies International Periodical Forthe Language, Literature and History of Turkish or Turkie, cilt.10, sa.10, ss.233-248, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cam Tavan Kadın ve Ekonomik Şiddet

JASSS(The Journal of Academic Social Science Studies), cilt.26, sa.1, ss.371-383, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Koruyucu Ailelerin Yanlarına Yerleştirilen Çocuk ya da Çocuklarla Aile İçinde Yaşadıkları Sorunlar ve Başa Çıkma Yolları Sivas İli Örneği

JASSS(The Journal of Academic Social Science Studies), cilt.25, sa.1, ss.249-267, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ailelerin Koruyucu Aile Olma Nedenleri Sivas İli Örneği

iNTERNATİONAL JOURNAL OF HUMAN SİCİENCES, cilt.11, sa.1, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadına Yönelik Ekonomik Şiddet Sivas İli Cumhuriyet Üniversitesi Örneği

ZfWT, cilt.3, sa.3, ss.129-145, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Kadına Yönelik Ekonomik Şiddet

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.12, ss.101-112, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.10, sa.2, ss.167-179, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Çalışan Kadınlar ve Sorunları

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.195-219, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Namus Cinayetleri Üzerine Bir Derleme (Toplumsal Cinsiyet Bağlamında)

4. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Ankara, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2019

Obstacles Encountered by Women in Business Life and Quenn Bee Syndrome

8. International Vocational Schools Symposium, Sinop, Türkiye, 11 - 13 Haziran 2019

Hırpalanmış Kadın Sendromu ve Kadın Suçluluğu

1. Uluslararası 23 Nisan Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2019

Kadın ve Suç (Feminist Teoriler Çerçevesinde)

Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019

Kadına Yönelik Şiddetin Diğer Bir Boyutu: Flört Şiddeti (Toplumsal Cinsiyet Bağlamında)

Şiddet ve Sosyal Travmalar Uluslararası Kongresi, Samsun, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018

Çocuğun Cinsel İstismarı: İstismarın Türü ile Risk Faktörleri Arasındaki İlişki

II. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2018

From Social Problem Areas: Elderly Neglect and Abuse

II. International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), Roma, İtalya, 18 - 21 Mayıs 2017

Türkiye de Vatandaşlığın Algılanması ve Vatandaşlık Tartışmaları Üzerine Bir Analiz

International Symposium on Multidisciplinary Studies, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 20 - 23 Ekim 2016

Negative Effects of Domestic Migration on Children

5th Humanities and Social Sciences Conferance, Budapest, Macaristan, 22 - 25 Eylül 2016, ss.362-373

An Analysis of the Perception of Citizenship and Citizenship Discussions in Turkey

International Symposium on Multidisciplinary Studies,Belgrade, 20 - 23 Ekim 2016

Negative Effects of Migration on Childeren

5. AGP International Humanities and Social Sciences Conference Budapest, 22 - 25 Eylül 2016

Sexisim Ambivalent Sexism

International Conference on Knowledge and Politics in Gender and Women’xxs Studies, Middle East Tecnical University METU, 9 - 11 Ekim 2015

Küçük Kalplerin, Büyük Yükleri: Çocukluktan Kadınlığa

I. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, KADAUM, 9 - 11 Nisan 2015

Eşler Arasındaki İletişimsizlik Kadın ve Psikolojik Şiddet

II. Kadın Araştırmaları Sempozyumu,ESKAM, Eskişehir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2014

Cam Tavan Kadın ve Ekonomik Şiddet

Aile İçi Şiddet ve Kadın Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, Aile Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (AHUM), Ankara, Türkiye, 6 - 07 Mart 2014

İnsan Hakları Kadın ve Eğitim

İnternational Conference Psychology Education, Guidance Counselling, 27 - 28 Mayıs 2013

Toplumsal Cinsiyet Temelinde Kadın ve Eğitim

I. Uluslar Arası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu, 10 - 11 Mayıs 2012

Kadına Şiddet ve Gölgesindeki Çocuk

Uluslar Arası Katılımlı Kadın ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu, 27 - 28 Nisan 2012, cilt.2, ss.671-678

Türkiye de Demokrasinin Önündeki Toplumsal Engeller

”, KAYSEM-VI, Demokratikleşme ve Kamu Yönetimi Sempozyumu, Adıyaman, Türkiye, 26 - 27 Mayıs 2011

Toplumsal Cinsiyet ve Siyasal Yoksulluk

İnternational Symposium on Regional and Global Dynamics, 28 - 29 Nisan 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

Kanunlar ve Sözleşmeler Bağlamında Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk

Hukuk ve Sosyoloji, Erkan Dikici, Arif Çiçek, Orhan Bingöl, Editör, Eğitim Yayınevi, Konya, ss.171-238, 2020

Gelir, Yoksulluk, Refah

Sivas Atlası, KA VAK Kaan Şevki, Editör, SVS, Sivas, ss.249-260, 2020

Toplumsal Sorun Alanlarından Toplumsal Cinsiyet, Kadın ve Eğitim

Sosyal Sorunlarda Güncel Tartışmalar, Yılmaz Daşlı, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.73-88, 2019

Kalkınmanın Önündeki Engel: Toplumsal Cinsiyet, Kadın ve Ekonomi

Toplumsal Cinsiyet Algısına Ekonomik ve Sosyolojik Bir Bakış, Yeşim Kubar, Handan Karakaya, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.221-271, 2018

Kadına Yönelik Şiddet

Adli Sosyal Hizmet Yaklaşım ve Müdahale, Didem Yücel M. Burak Gönültaş, Editör, Nobel, Ankara, ss.122-142, 2016

Küçük Kalplerin Büyük Yükleri: Çocukluktan Kadınlığa

Türkiye de ve Dünyada Kadın Araştırmaları, Ağrıdağ Gülseren, Editör, Çukurova Üniversitesi Yayınları, Adana, ss.518-523, 2015

“Sonuç: Sosyolojik Kuramın Geçmişi ve Geleceği

Modern Sosyoloji Kuramları, Zafer Cirhinlioğlu, Editör, gündoğan yayınları, İstanbul, ss.511-526, 2008