Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Üniversite Öğrencilerinin Flört Şiddeti Mağduriyetleri ile Mücadele Stratejileri

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2022 (Other Refereed National Journals)

Çocukluktaki Aile İçi Şiddet Öyküsü ile Flört Şiddeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.19, no.4, pp.219-240, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Child sexual abuse: The Relationship between the Type of Abuse and The Risk Factor

Journal of Human Sciences, vol.15, no.2, pp.816-822, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

ŞİDDET GÖREN/GÖRMEYEN KADINLARIN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISINDA ŞİDDETİN YERİ

Social Science Studies Journal, vol.4, no.16, pp.1288-1296, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cinsel İstismar ve Çocuk (Sivas İli Örneği)

The Journal of Academic Social Science Studies, no.66, pp.425-432, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyal Öğrenme Kuramı ve Aile İçi Şiddet

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.48, pp.389-394, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

İç Göç ve Kentleşme Sürecinde Kadının ekonomik yoksunluğu

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.46, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

The Testing of Ambivalent Sexisim

Cumhuriyet Medical Journal, vol.38, no.2, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

İÇ GÖÇ VE KENTLEŞME SÜRECİNDE KADININ EKONOMİK YOKSUNLUĞUWOMEN S ECONOMIC DEPRIVATION INTHE DOMESTIC MIGRATIONAND URBANIZATIONPROCESS

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.46, pp.390-398, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Çaresizliği Öğrenen Kadın Öğrenilmiş Çaresizlik

Turkish Studies İnternational Periodical Forthe Language, Literature and History of Turkish or Turkie, vol.10, no.14, pp.53-70, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyal Teoriler ve Kadın Üzerine

The Jounal of Academic Social Science Studies, pp.337-350, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ahtapot Kadınlar: Aile ve İş Yaşamı Kıskacındaki Kadınlar ve Karşılaştıkları Sorunlar

Turkish Studies International Periodical Forthe Language, Literature and History of Turkish or Turkie, vol.10, no.10, pp.233-248, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cam Tavan Kadın ve Ekonomik Şiddet

JASSS(The Journal of Academic Social Science Studies), vol.26, no.1, pp.371-383, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Koruyucu Ailelerin Yanlarına Yerleştirilen Çocuk ya da Çocuklarla Aile İçinde Yaşadıkları Sorunlar ve Başa Çıkma Yolları Sivas İli Örneği

JASSS(The Journal of Academic Social Science Studies), vol.25, no.1, pp.249-267, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ailelerin Koruyucu Aile Olma Nedenleri Sivas İli Örneği

iNTERNATİONAL JOURNAL OF HUMAN SİCİENCES, vol.11, no.1, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kadına Yönelik Ekonomik Şiddet Sivas İli Cumhuriyet Üniversitesi Örneği

ZfWT, vol.3, no.3, pp.129-145, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Kadına Yönelik Ekonomik Şiddet

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.2, no.12, pp.101-112, 2011 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.10, no.2, pp.167-179, 2009 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Çalışan Kadınlar ve Sorunları

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.6, no.1, pp.195-219, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Effect of Disasters on Violence Against Women

2nd International Cappodocia Scientific Research Congress, 17 June 2022

A Form of Psychological Abuse: Gashlighting

2nd International Cappodocia Scientific Research Congress, 17 June 2022

A Review on The Relationship Between The Duty of Care and Elder Neglect and Abuse

7th International Zeugma Conference on Scientific Research, 21 January 2022

Namus Cinayetleri Üzerine Bir Derleme (Toplumsal Cinsiyet Bağlamında)

4. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 22 December 2019 Sustainable Development

Obstacles Encountered by Women in Business Life and Quenn Bee Syndrome

8. International Vocational Schools Symposium, Sinop, Turkey, 11 - 13 June 2019 Sustainable Development

Hırpalanmış Kadın Sendromu ve Kadın Suçluluğu

1. Uluslararası 23 Nisan Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 23 April 2019

Kadın ve Suç (Feminist Teoriler Çerçevesinde)

Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 26 - 28 April 2019 Sustainable Development

Kadına Yönelik Şiddetin Diğer Bir Boyutu: Flört Şiddeti (Toplumsal Cinsiyet Bağlamında)

Şiddet ve Sosyal Travmalar Uluslararası Kongresi, Samsun, Turkey, 26 - 28 April 2018

Çocuğun Cinsel İstismarı: İstismarın Türü ile Risk Faktörleri Arasındaki İlişki

II. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 November 2018

From Social Problem Areas: Elderly Neglect and Abuse

II. International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), Roma, Italy, 18 - 21 May 2017

Türkiye de Vatandaşlığın Algılanması ve Vatandaşlık Tartışmaları Üzerine Bir Analiz

International Symposium on Multidisciplinary Studies, Belgrade, Serbia And Montenegro, 20 - 23 October 2016

Negative Effects of Domestic Migration on Children

5th Humanities and Social Sciences Conferance, Budapest, Hungary, 22 - 25 September 2016, pp.362-373

An Analysis of the Perception of Citizenship and Citizenship Discussions in Turkey

International Symposium on Multidisciplinary Studies,Belgrade, 20 - 23 October 2016

Negative Effects of Migration on Childeren

5. AGP International Humanities and Social Sciences Conference Budapest, 22 - 25 September 2016

Sexisim Ambivalent Sexism

International Conference on Knowledge and Politics in Gender and Women’xxs Studies, Middle East Tecnical University METU, 9 - 11 October 2015

Küçük Kalplerin, Büyük Yükleri: Çocukluktan Kadınlığa

I. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, KADAUM, 9 - 11 April 2015

Eşler Arasındaki İletişimsizlik Kadın ve Psikolojik Şiddet

II. Kadın Araştırmaları Sempozyumu,ESKAM, Eskişehir, Turkey, 2 - 04 May 2014 Sustainable Development

Cam Tavan Kadın ve Ekonomik Şiddet

Aile İçi Şiddet ve Kadın Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, Aile Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (AHUM), Ankara, Turkey, 6 - 07 March 2014 Sustainable Development

İnsan Hakları Kadın ve Eğitim

İnternational Conference Psychology Education, Guidance Counselling, 27 - 28 May 2013 Sustainable Development

Toplumsal Cinsiyet Temelinde Kadın ve Eğitim

I. Uluslar Arası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu, 10 - 11 May 2012

Kadına Şiddet ve Gölgesindeki Çocuk

Uluslar Arası Katılımlı Kadın ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu, 27 - 28 April 2012, vol.2, pp.671-678 Sustainable Development

Türkiye de Demokrasinin Önündeki Toplumsal Engeller

”, KAYSEM-VI, Demokratikleşme ve Kamu Yönetimi Sempozyumu, Adıyaman, Turkey, 26 - 27 May 2011

Toplumsal Cinsiyet ve Siyasal Yoksulluk

İnternational Symposium on Regional and Global Dynamics, 28 - 29 April 2011 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Afetler ve Toplumsal Cinsiyet Üzerine

in: Toplumsal Cinsiyete Dair, Karakaya Handan, Bilican Gökkaya Veda, Editor, Nobel, pp.71-93, 2021

Bağlanma Kuramı ve Romantik İlişkiler

in: Ezeli Bir Gizem: Aşkın ve Sevginin Bilimsel Serüveni, Bulut Meryem Berrin, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.125-146, 2021

Aile İçi Şiddeti Açıklayan Kuramlara Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Bir Bakış

in: Toplumsal Cinsiyete Dair, Karakaya Handan, Bilican Gökkaya Veda, Editor, Nobel, pp.197-211, 2021

Gelir, Yoksulluk, Refah

in: Sivas Atlası, KA VAK Kaan Şevki, Editor, SVS, Sivas, pp.249-260, 2020

Kanunlar ve Sözleşmeler Bağlamında Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk

in: Hukuk ve Sosyoloji, Erkan Dikici, Arif Çiçek, Orhan Bingöl, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.171-238, 2020

Toplumsal Sorun Alanlarından Toplumsal Cinsiyet, Kadın ve Eğitim

in: Sosyal Sorunlarda Güncel Tartışmalar, Yılmaz Daşlı, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.73-88, 2019

Kalkınmanın Önündeki Engel: Toplumsal Cinsiyet, Kadın ve Ekonomi

in: Toplumsal Cinsiyet Algısına Ekonomik ve Sosyolojik Bir Bakış, Yeşim Kubar, Handan Karakaya, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.221-271, 2018

Kadına Yönelik Şiddet

in: Adli Sosyal Hizmet Yaklaşım ve Müdahale, Didem Yücel M. Burak Gönültaş, Editor, Nobel, Ankara, pp.122-142, 2016 Sustainable Development

Küçük Kalplerin Büyük Yükleri: Çocukluktan Kadınlığa

in: Türkiye de ve Dünyada Kadın Araştırmaları, Ağrıdağ Gülseren, Editor, Çukurova Üniversitesi Yayınları, Adana, pp.518-523, 2015

“Sonuç: Sosyolojik Kuramın Geçmişi ve Geleceği

in: Modern Sosyoloji Kuramları, Zafer Cirhinlioğlu, Editor, gündoğan yayınları, İstanbul, pp.511-526, 2008