Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Preoperative embolization of meningiomas: Single center experience

Annals of Medical Research , vol.1, no.2, pp.1-2, 2021 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Different polymicrogyria patterns and associated anomalies in childhood: MRI findings

Different polymicrogyria patterns and associated anomalies in childhood: MRI findings, 2020 (Other Refereed National Journals)

Rare vascular malformation of the scalp : Sinus pericranii

Cumhuriyet Medical Journal, 2018 (Other Refereed National Journals)

Crossed Cerebellar Diaschisis

TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY, vol.24, no.2, pp.180-181, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Ivy Sign in Moyamoya Disease

EURASIAN JOURNAL OF MEDICINE, vol.48, no.1, pp.58-61, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ATIPIK PREZANTASYON GÖSTEREN REVERSIBL SEREBRAL VAZOKONSTRIKSIYON SENDROMU OLGUSU

TÜRK NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİ 30. YIL ULUSLARARASI KATILIMLI TANISAL ve GİRİŞİMSEL NÖRORADYOLOJİ, BAŞ-BOYUN RADYOLOJİSİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 17 - 21, İstanbul, Turkey, 17 - 21 February 2021, pp.150

Comparison of Ki-67 Proliferation Index Values Of Meningiomas with ADC

TÜRK NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİ 30. YIL ULUSLARARASI KATILIMLI TANISAL ve GİRİŞİMSEL NÖRORADYOLOJİ, BAŞ-BOYUN RADYOLOJİSİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 17 - 21 February 2021, vol.63, pp.466

Nörovasküler kompresyon sendromu olgularının nöroradyolojik olarak değerlendirilmesi: Bir MRG çalışması

2019 yılı Türk Manyetik Rezonans Derneği 24. Yıllık Uluslararası Katılımlı Bilimsel Toplantısı, 25 - 27 April 2019

MOYAMOYA RELATED TO TWO CASE REPORTS: SPINAL PRES AND NF1

Türk Manyetik Rezonans Derneğinin 24. Yıllık Uluslararası katılımlı Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 25 - 27 April 2019

Primer Santral Sinir Sistemi Anjiiti-Klinikoradyolojik Bulgular’

54. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 30 November - 06 December 2018

İnflamatuvar Serebral Amiloid Anjiopati-Klinikoradyolojik Özellikler

54. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 30 November - 06 December 2018

Abdominal Wall Endometriosis: MR Imaging Findings

ESR( European society of Radiology) 2018, 28 February - 04 March 2018

Pediatrik serebral venöz sinüs tromboz BT ve MR bulguları

TNRD 27. YIL YILLIK TOPLANTISI NÖRORADYOLOJİ VE BAŞ-BOYUN RADYOLOJİSİ, Turkey, 16 - 18 February 2018

ÇKBT ile tanı konulmuş 28 laringoselli olgunun retrospektif analizi

TNRD 27.YIL YILLIK TOPANTISI NÖRORADYOLOJİ VE BAŞ BOYUN RADYOLOJİSİ, Turkey, 16 - 18 February 2018

KADIN GENİTAL SİSTEM KİTLELERİNİN MR SPEKTROSKOPİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel ToplantısıTMRD 2017, Turkey, 25 - 27 May 2017

Alışılmışın dışında akciğer barotravması

5.sualtı hekimliği ve hiperbarik tıp kongresi su sporları sempozyumu, Turkey, 30 - 31 March 2012

Karbonmonoksit zehirlenmesine bağlı gelişen görme kaybında hiperbarik oksijen tedavisi uygulanması

5.Sualtı Hekimiği ve Hiperbarik Tıp Kongresi ve Su Sporları Sempozyumu, Turkey, 30 - 31 March 2012