Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2014 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2010 - Devam Ediyor Yrd.Doç.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Kurum Deneyimi

 • Yüksek Lisans Kuram ve Uygulamada Eğitim Denetimi

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisans Sınıf Yönetimi

 • Yüksek Lisans Eğitimde Nitel Araştırmalar

 • Yüksek Lisans Proje

 • Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Lisans Eğitim Bilimine Giriş

 • Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Yüksek Lisans Kuram ve Uygulamada Eğitim Denetimi

 • Lisans Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri

 • Lisans Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

 • Lisans Sınıf Yönetimi

 • Lisans Eğitim Yönetimi

 • Lisans Türk Eğitim Sis. ve Okul Yönetimi

 • Yüksek Lisans Yönetimde İnsan İlişkileri

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Sınıf Yönetimi

 • Lisans Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisans Rehberlik

 • Lisans Eğitim Yönetimi

 • Lisans Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri

 • Lisans Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

 • Lisans Sınıf Yönetimi

 • Lisans Kaynak Tarama ve Rapor Yazma

 • Lisans Eğitim Bilimine Giriş

 • Lisans Kaynak Tarama ve Rapor Yazma

 • Lisans Sınıf Yönetimi

 • Lisans Eğitime Giriş

 • Yüksek Lisans Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi

 • Lisans Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

 • Lisans Eğitim Bilimine Giriş

 • Yüksek Lisans Eğitimde Nitel Araştırmalar

 • Yüksek Lisans Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi

 • Yüksek Lisans Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi

 • Lisans Eğitim Bilimine Giriş

 • Lisans Eğitim Psikolojisi

 • Lisans Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

 • Lisans Sınıf Yönetimi

 • Yüksek Lisans Eğitimde Nitel Araştırmalar

 • Yüksek Lisans Kuram ve Uygulamada Eğitim Denetimi

 • Lisans Eğitim Psikolojisi

 • Lisans Sınıf Yönetimi

 • Lisans Sınıf Yönetimi

 • Yüksek Lisans Kuram ve Uygulamada Eğitim Denetimi

 • Lisans Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Lisans Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması

 • Lisans Sınıf Yönetimi

 • Lisans Eğitim Bilimine Giriş

 • Lisans Kurum Deneyimi

 • Lisans Okullarda Gözlem

 • Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Lisans Sınıf Yönetimi

 • Lisans Sınıf Yönetimi

 • Lisans Sınıf Yönetimi

 • Lisans Sınıf Yönetimi

 • Lisans Okullarda Gözlem

 • Lisans Sınıf Yönetimi

 • Lisans Sınıf Yönetimi

 • Lisans Sınıf Yönetimi

 • Lisans Sosyal Psikoloji

 • Lisans Eğitimsel Liderlik

 • Lisans Eğitim Bilimine Giriş

 • Lisans Eğitimsel Liderlik

 • Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Lisans Eğitim Bilimine Giriş

 • Lisans Sınıf Yönetimi

 • Lisans Sosyal Psikoloji

 • Lisans Sınıf Yönetimi

 • Lisans Sınıf Yönetimi

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Sınıf Yönetimi

 • Lisans Sınıf Yönetimi

 • Lisans Türk Eğitim sistemi ve Okul Yönetimi

 • Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimine Giriş

 • Lisans Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

 • Lisans Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

 • Lisans Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

 • Yüksek Lisans Yönetimde Yeni Yaklaşımlar

 • Lisans Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

 • Lisans Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

 • Lisans Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

 • Lisans Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönet.

 • Lisans Eğitim Bilimine Giriş

 • Lisans Öğretim Teknojileri ve Materyal Tasarımı

 • Lisans Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Lisans Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

 • Lisans Sınıf Yönetimi

 • Lisans Eğitim Bilimine Giriş

 • Lisans Gelişim Psikolojisi

 • Lisans Sınıf Yönetimi

 • Lisans Eğitim Bilimine Giriş

 • Lisans Gelişim Piskolojisi

 • Lisans Eğitim Psikolojisi

 • Lisans Gelişim Piskolojisi

 • Lisans Eğitim Psikolojisi

 • Lisans Eğitim Bilimine Giriş

 • Lisans Eğitim Bilimine Giriş

 • Lisans Eğitim Bilimine Giriş

 • Lisans Gelişim Psikolojisi

 • Lisans Bilim Tarihi

 • Lisans Okul Yönetimi ve Denetimi (Seçmeli)

 • Lisans Eğitim Psikolojisi

 • Lisans Eğitim Bilimine Giriş

 • Lisans Sınıf Yönetimi

 • Lisans Sınıf Yönetimi

 • Lisans Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları

 • Lisans Gelişim Psikolojisi

Yönetilen Tezler