Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2007 - Devam Ediyor Öğretim Görevlisi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu, Finans-Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2020 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu, Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü

 • 2014 - 2019 MYO Müdür Yardımcısı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu

 • 2009 - 2017 Bölüm Başkanı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu, Finans-Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü

 • 2008 - 2009 Bölüm Başkan Yardımcısı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu, İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü

Verdiği Dersler

 • Ön Lisans Maliye Politikası

 • Ön Lisans Bireysel Emeklilik Sistemi

 • Ön Lisans Devlet Borçlanması

 • Ön Lisans İstatistik

 • Ön Lisans İstatistik

 • Ön Lisans Devlet Bütçesi

 • Ön Lisans Girişimcilik

 • Ön Lisans BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

 • Ön Lisans DEVLET BORÇLANMASI

 • Ön Lisans FİNANSAL YÖNETİM

 • Ön Lisans GİRİŞİMCİLİK

 • Ön Lisans İstatistik

 • Ön Lisans Diksiyon ve Sunum Teknikleri

 • Ön Lisans Finansal Yönetim

 • Ön Lisans MALİYE POLİTİKASI

 • Ön Lisans Banka İşlemleri

 • Ön Lisans Diksiyon ve Sunum Teknikleri

 • Ön Lisans DİKSİYON VE SUNUM TEKNİKLERİ

 • Ön Lisans Banka Ve Sigorta Muhasebesi

 • Ön Lisans DEVLET BÜTÇESİ

 • Ön Lisans SİGORTACILIK

 • Ön Lisans SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

 • Ön Lisans Bankacılığa Giriş

 • Ön Lisans Sigortacılığa Giriş

 • Ön Lisans HASAR İŞLEMLERİ

 • Ön Lisans Hayat ve Sağlık Sigortaları

 • Ön Lisans İstatistik

 • Ön Lisans iSTATİSİTİK

 • Ön Lisans MATEMATİK

 • Ön Lisans İstatistik

 • Ön Lisans Kamu Maliyesi

 • Ön Lisans Matematik

 • Ön Lisans Hasar İşlemleri

 • Ön Lisans Hasar İşlemleri

 • Ön Lisans Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

 • Ön Lisans Matematik

 • Ön Lisans Bireysel Emeklilik Sistemi

 • Ön Lisans Genel İşletme

 • Ön Lisans Bankacılık İşlemleri

 • Ön Lisans Genel İletişim

 • Ön Lisans Finansal Yönetim

 • Ön Lisans Protokol Bilgisi

 • Ön Lisans Finansal Yatırım Araçları

 • Ön Lisans Uluslararası Bankacılık

 • Ön Lisans Finansal Yönetim

 • Ön Lisans Bankacılık İşlemleri

 • Ön Lisans Muhasebe Denetimi

 • Ön Lisans Sermaye Piyasaları

 • Ön Lisans Bankacılık İşlemleri

 • Ön Lisans Genel İşletme

 • Ön Lisans Vergi Denetimi

 • Ön Lisans İstatistik

 • Ön Lisans Bankacılık İşlemleri

 • Ön Lisans Bankacılık İşlemleri

 • Ön Lisans Uluslararası Bankacılık

 • Ön Lisans Bilgisayarlı Muhasebe - II

 • Ön Lisans İstatistik

 • Ön Lisans İstatistik

 • Ön Lisans Bilgisayarlı Muhasebe - II

 • Ön Lisans Bilgisayarlı Muhasebe - II

 • Ön Lisans Genel Matematik

 • Ön Lisans Zaman Yönetimi

 • Ön Lisans Bilgisayarlı Muhasebe I

 • Ön Lisans Zaman Yönetimi

 • Ön Lisans Bilgisayarlı Muhasebe - I

 • Ön Lisans Bilgisayarlı Muhasebe - I

 • Ön Lisans Bilgisayarlı Muhasebe II

 • Ön Lisans Banka ve Sigorta Hukuku

 • Ön Lisans Banka ve Sigorta Pazarlaması

 • Ön Lisans Finansal Yönetim

 • Ön Lisans Bilgisayarlı Sigorta Uygulamaları

 • Ön Lisans İstatistik

 • Ön Lisans Sigorta Hukuku

 • Ön Lisans Sigortacılıkta Risk Yönetimi

 • Ön Lisans Sigortacılık

 • Ön Lisans Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları

 • Ön Lisans Ticari Matematik

 • Ön Lisans Türk Vergi Sistemi I

 • Ön Lisans Yerel Yönetimler

 • Ön Lisans Sigorta Pazarlama

 • Ön Lisans Sigorta İşletmeciliği

 • Ön Lisans Yönetim ve Organizasyon

 • Ön Lisans Genel İşletme

 • Ön Lisans Yönlendirilmiş Çalışma II

 • Ön Lisans Hasar İşlemleri

 • Ön Lisans Yönetim ve Organizasyon

 • Ön Lisans İşletme Yönetimi

 • Ön Lisans Halkla İlişkiler

 • Ön Lisans Halkla İlişkiler

 • Ön Lisans Müşteri İlişkileri Yönetimi

 • Ön Lisans Yönlendirilmiş Çalışma I

 • Ön Lisans Ticari Belgeler

 • Ön Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Ön Lisans Türk Dili - II

 • Ön Lisans Genel Ve Teknik İletişim

 • Ön Lisans Hukukun Temel Kavramları

 • Ön Lisans Genel Hukuk Bilgisi

 • Ön Lisans Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi - I

 • Ön Lisans Satış Yönetimi

 • Ön Lisans Hizmet Pazarlaması

 • Ön Lisans Türk Dili - I