Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2014 - 2019 Yüksek Lisans

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Türkiye

 • 2003 - 2007 Lisans

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2019 Yüksek Lisans

  ETKİN ÜCRET TEORİSİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR UYGULAMA: SİVAS İLİ KAMU VE ÖZEL BANKA ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü