Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM DERSLERİNDEKİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI: AŞIK VEYSEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.10, ss.462-473, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EKONOMİDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN YERİ VE ÖNEMİ: SİVAS İLİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.42, ss.69-85, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

AŞIK VEYSEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCILERININ UZAKTAN EĞITIM DERSLERINDEN MEMNUNIYETDÜZEYLERI

IVSS 2018 ULUSLARARASI MESLEKI BILIMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018, ss.106

AŞIK VEYSEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCILERININ VERGI ALGISI VE VERGI BILINCI ÜZERINE BIRARAŞTIRMA

IVSS 2018 ULUSLARARASI MESLEKI BILIMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018, ss.107

1950 - 1960 DÖNEMİ MAKROEKONOMİK GELİŞMELER VE DIŞ TİCARETE ETKİSİ

Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2017, ss.276-277

2000 - 2016 Döneminde Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri Üzerine Bir Değerlendirme

1. ULUSLARARASI TURİZMİN GELECEĞİ KONGRESİ: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürülebilirlik Kongresi (Futourism 2017), Mersin, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2017, ss.62-73

Eğitimde Mobil Pazarlama Uygulamaları Kavramsal Bir Çalışma

11. Ulusal işletmecilik Kongresi, Konya, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2012, ss.231-233