Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM DERSLERİNDEKİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI: AŞIK VEYSEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.10, no.1, pp.462-473, 2019 (Other Refereed National Journals)

EKONOMİDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN YERİ VE ÖNEMİ: SİVAS İLİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.42, no.1, pp.69-85, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

AŞIK VEYSEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCILERININ UZAKTAN EĞITIM DERSLERINDEN MEMNUNIYETDÜZEYLERI

IVSS 2018 ULUSLARARASI MESLEKI BILIMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.106

AŞIK VEYSEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCILERININ VERGI ALGISI VE VERGI BILINCI ÜZERINE BIRARAŞTIRMA

IVSS 2018 ULUSLARARASI MESLEKI BILIMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.107

1950 - 1960 DÖNEMİ MAKROEKONOMİK GELİŞMELER VE DIŞ TİCARETE ETKİSİ

Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 October 2017, pp.276-277

2000 - 2016 Döneminde Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri Üzerine Bir Değerlendirme

1. ULUSLARARASI TURİZMİN GELECEĞİ KONGRESİ: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürülebilirlik Kongresi (Futourism 2017), Mersin, Turkey, 28 - 30 September 2017, pp.62-73

Eğitimde Mobil Pazarlama Uygulamaları Kavramsal Bir Çalışma

11. Ulusal işletmecilik Kongresi, Konya, Turkey, 10 - 12 May 2012, pp.231-233