Publications & Works

Articles Published in Other Journals

BİLİMSEL BİLGİDE ETİK VE İNTİHAL

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.45, no.1, pp.91-108, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Sağlık Kurumlarında Paket Fiyat Uygulamasının İncelenmesi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.2, pp.179-202, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Üniversite Öğrencilerinin E-Sağlık Okuryazarlık Düzeylerinin Karşılaştırılması: Sağlık Bilimleri Lisans ve Lisansüstü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.3, pp.141-157, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Customer Satisfaction in Health: A Research in Public Hospitals

Cumhuriyet Medical Journal, vol.42, no.1, pp.3-8, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Sağlık Kurumlarında Hizmet Kalite Algısı Üzerine Meta Analiz Çalışması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.20, no.2, pp.1-26, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Bulanık Mantık Maliyet Tespiti: Bir Üniversite Hastanesi Örneği

Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.33, no.4, pp.1137-1152, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Sağlık İletişiminde Yeni Yaklaşımlar: Dijital Medya Kullanımı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, vol.22, no.1, pp.42-52, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Yaşlılarda Termal Sağlık Turizmi Hizmet Algısı: Sivas İli Örneği

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.1, pp.140-153, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

An Intervention Study Aimed at Preventing the High-Risks withRisk Analysis in the Operating Rooms of Hospitals

The International Journal Of Business Management, vol.6, no.10, pp.280-286, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Sağlık Yönetimi Mezunlarının Öz-Yeterliliklerinin İstihdam Durumuna Etkisi

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, no.68, pp.1619-1635, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Muhasebe Derslerine Karşı Tutumlarının Başarı Düzeylerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.1, pp.179-199, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Sağlık Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği

Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, vol.17, no.2, pp.1-15, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Sağlık Kurumlarında Maddi Duran Varlıkların TMS 16’ya Göre Muhasebeleştirilmesi

Journal of Turkish Studies, vol.13, no.30, pp.439-458, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Kamu Hastanelerinde Finansal Performansın Oran Analizi İle Ölçülmesi: Bir Kamu Hastanesi Örneği

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.18, no.2, pp.337-357, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık ile İlgili Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.20, no.4, pp.1501-1517, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

TMS 2 ye göre Sağlık İşletmelerinde Stokların Değerlendirilmesi (Özel Hastane Örneği)

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.7, pp.87-108, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Kronik Hastalıkların Ekonomik Yükü

Sağlıkla Dergisi, no.6, pp.15-18, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

TKY Yaklaşımının İşletme Maliyet Gelişim Süreci Üzerine Etkisi ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulama

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, no.1, pp.19-40, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Hastane yöneticilerinde tükenmişlik düzeyi

Cumhuriyet Tıp Dergisi, vol.34, no.3, pp.252-259, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Hastane Yöneticilerinde Tükenmişlik Düzeyi

Cumhuriyet Tıp Dergisi, vol.34, no.3, pp.252-259, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Bir Devlet Hastanesinde Ek Ödeme Yapılmasının İşgören Motivasyonu Üzerindeki Etkileri

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, no.2, pp.283-295, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Maliyet Hacim Kar Analizinin Bir Hastane İşletmesi MR Ünitesinde Uygulanması

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, no.2, pp.281-306, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Hastane Yöneticilerinin Toplam Kalite Yönetimine İlişkin Görüşleri

Cumhuriyet Medical Journal, vol.33, no.1, pp.17-25, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

AN EVALUATION ON NUTRITION DETOX AND DIGITAL DETOX IN HEALTH TOURISM

INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Turkey, 15 December 2021, pp.147-149

Diş Hekimliği Fakültelerinde Maliyet Analizi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği

3.Uluslararası ve 13.Ulusal Sağlık ve Hastane Kongresi, 10 - 13 October 2019, vol.1, pp.1305-1315

Hizmetkâr Liderlik Tarzının Çalışanların Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Olan Etkisi

3.Uluslararası Atlas Sosyal Bilimler Kongresi, Sivas, Turkey, 28 - 30 June 2019, vol.1, pp.27-28

Quality Costs in Dental Treatment: A Sample of a Faculty of Dentistry

3 th International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences, Sivas, Turkey, 19 - 21 June 2019, vol.1, pp.1-6

Çalışanların TKY Uygulamalarına İlişkin Algı Düzeyleri: BirÜniversite Hastanesi Örneği

Cumhuriyet 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Sivas, Turkey, 19 - 21 April 2019, pp.259-271

Sağlık Kurumları Yöneticilerinin İleri Maliyet Yöntemleri Üzerine Değerlendirmeleri

13.Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 April 2019

Determination of Health Literacy Levels of Health Management Department Students

2.International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, 30 November - 02 December 2018 Sustainable Development

Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi

ISAS 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, 30 November - 02 December 2018

The Determination of Knowledge Level of Managers About Strategic Management Approach

1.International Management and Social Science Symposium, 17 - 19 November 2018

Sağlık Yönetiminde İnsülin Direnci Farkındalığı veDengeli Beslenmenin Etkisi

Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi, 12 - 15 July 2018, pp.829-830

Üniversite Öğrencilerinin Vergiye İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi

Second Sarajevo International Conference on ”EU Integration and Balkan Countries”, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 17 - 20 May 2016, vol.2, pp.156-174

T.C. Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Görev Yapan Kalite Yönetim Direktörlerinin Profillerinin Belirlenmesi

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 March 2016, pp.415-424

Hastane Yöneticilerinde Tükenmişlik Düzeyi

5. sağlık ve hastane idaresi kongresi, Muğla, Turkey, 13 - 16 October 2011

Books & Book Chapters

İşletmecilik ve Sağlık Kurumları

in: SAĞLIK YÖNETİMİNDE TEMEL YAKLAŞIMLAR, ENİS BAHA BİÇER, Editor, NOBEL AKADEMİK, Ankara, pp.1-22, 2020

Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon

in: İŞLETME VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI I, Mustafa Fedai ÇAVUŞ, Editor, AKADEMİSYEN KİTAPEVİ, Ankara, pp.13-24, 2019

Türkiye’de Sağlık Sisteminin Yapısı

in: SAĞLIK KURUMLARINDA YÖNETİM, Zekai Öztürk, Editor, SİYASAL KİTABEVİ, Ankara, pp.9-41, 2019

Sosyal Sorun Alanı Olarak Sağlık

in: SOSYAL SORUNLARDA GÜNCEL TARTIŞMALAR, Yılmaz Daşlı, Editor, ANI YAYINCILIK, Ankara, pp.51-72, 2019

Sağlık Kurumları Yönetiminde Global Bütçe

in: SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR, KÜRŞAD ÖZDAŞLI, MURAT CEM DEMİR, OLCAY TİRE, İBRAHİM SENA ARVAZ ve UĞUR KÖKSAL ODABAŞ, Editor, GECE AKADEMİ, Ankara, pp.273-286, 2018

Sağlık Politikalarında İhtiyaç ve Talep

in: Sağlık Politikası, TENGİLİMOĞLU DİLAVER, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.125-136, 2018

Sağlık Politikalarında İhtiyaç ve Talep

in: SAĞLIK POLİTİKASI, PROF.DR. DİLAVER TENGİLİMOĞLU, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Ankara, pp.125-136, 2018

Sağlık Kurumlarında Muhasebe Sistemi ve Kayıt Düzeni

in: SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET MUHASEBESİ, Yrd.Doç.Dr. H.CEM SAYIN, Editor, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları, Eskişehir, pp.22-47, 2016

Sağlık Kurumları ve Maliyet Muhasebesi ile İlgili Temel Kavramlar

in: SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET MUHASEBESİ, Yrd.Doç.Dr. H.Cem Sayın, Editor, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları, Eskişehir, pp.2-21, 2016