Publications & Works

Articles Published in Other Journals

BİLİMSEL BİLGİDE ETİK VE İNTİHAL

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.45, no.1, pp.91-108, 2021 (Other Refereed National Journals)

Sağlık Kurumlarında Paket Fiyat Uygulamasının İncelenmesi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.2, pp.179-202, 2020 (Other Refereed National Journals)

Üniversite Öğrencilerinin E-Sağlık Okuryazarlık Düzeylerinin Karşılaştırılması: Sağlık Bilimleri Lisans ve Lisansüstü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.3, pp.141-157, 2020 (Other Refereed National Journals)

Customer Satisfaction in Health: A Research in Public Hospitals

Cumhuriyet Medical Journal, vol.42, no.1, pp.3-8, 2020 (Other Refereed National Journals)

Sağlık Kurumlarında Hizmet Kalite Algısı Üzerine Meta Analiz Çalışması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.20, no.2, pp.1-26, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Algılanan Hizmet Kalitesinin Yatan Hasta Memnuniyeti Üzerine Etkisi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği

Turkısh Journal of Marketing, vol.4, no.3, pp.242-264, 2019 (Other Refereed National Journals)

Bulanık Mantık Maliyet Tespiti: Bir Üniversite Hastanesi Örneği

Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.33, no.4, pp.1137-1152, 2019 (Other Refereed National Journals)

Sağlık İletişiminde Yeni Yaklaşımlar: Dijital Medya Kullanımı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, vol.22, no.1, pp.42-52, 2019 (Other Refereed National Journals)

Yaşlılarda Termal Sağlık Turizmi Hizmet Algısı: Sivas İli Örneği

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.1, pp.140-153, 2019 (Other Refereed National Journals)

Reflection of Motivation Sources and Problems of Students Studying Health Management on Their Expectations of Professional Practices

ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.1, pp.49-52, 2019 (Other Refereed National Journals)

İnternet Bağımlılık Düzeyinin Akademik Ertelemeye Etkisi: Sağlık Yönetimi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Yuzunci Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, no.1, pp.243-278, 2019 (Other Refereed National Journals)

An Intervention Study Aimed at Preventing the High-Risks withRisk Analysis in the Operating Rooms of Hospitals

The International Journal Of Business Management, vol.6, no.10, pp.280-286, 2018 (Other Refereed National Journals)

Sağlık Yönetimi Mezunlarının Öz-Yeterliliklerinin İstihdam Durumuna Etkisi

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, no.68, pp.1619-1635, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Muhasebe Derslerine Karşı Tutumlarının Başarı Düzeylerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.1, pp.179-199, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Sağlık Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği

Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, vol.17, no.2, pp.1-15, 2018 (Other Refereed National Journals)

Sağlık Kurumlarında Maddi Duran Varlıkların TMS 16’ya Göre Muhasebeleştirilmesi

Journal of Turkish Studies, vol.13, no.30, pp.439-458, 2018 (Other Refereed National Journals)

Kamu Hastanelerinde Finansal Performansın Oran Analizi İle Ölçülmesi: Bir Kamu Hastanesi Örneği

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.18, no.2, pp.337-357, 2017 (Other Refereed National Journals)

Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerde Çalışan Sağlık Personelinin Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi: Sivas İli Örneği

Business and Management Studies: An International Journal, vol.5, no.2, pp.481-499, 2017 (Other Refereed National Journals)

Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık ile İlgili Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.20, no.4, pp.1501-1517, 2016 (Other Refereed National Journals)

TMS 2 ye göre Sağlık İşletmelerinde Stokların Değerlendirilmesi (Özel Hastane Örneği)

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.7, pp.87-108, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kronik Hastalıkların Ekonomik Yükü

Sağlıkla Dergisi, no.6, pp.15-18, 2013 (Other Refereed National Journals)

TKY Yaklaşımının İşletme Maliyet Gelişim Süreci Üzerine Etkisi ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulama

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, no.1, pp.19-40, 2013 (Other Refereed National Journals)

Hastane Yöneticilerinde Tükenmişlik Düzeyi

Cumhuriyet Tıp Dergisi, vol.34, no.3, pp.252-259, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Devlet Hastanesinde Ek Ödeme Yapılmasının İşgören Motivasyonu Üzerindeki Etkileri

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, no.2, pp.283-295, 2011 (Other Refereed National Journals)

Hastane Yöneticilerinin Toplam Kalite Yönetimine İlişkin Görüşleri

Cumhuriyet Medical Journal, vol.33, no.1, pp.17-25, 2011 (Other Refereed National Journals)

Hastane Yöneticilerinin Toplam Kalite Yönetimine İlişkin Görüşleri 33 1 17 25

Cumhuriyet Tıp Dergisi, vol.33, no.1, pp.17-25, 2011 (Other Refereed National Journals)

Maliyet Hacim Kar Analizinin Bir Hastane İşletmesi MR Ünitesinde Uygulanması

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, no.2, pp.281-306, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Diş Hekimliği Fakültelerinde Maliyet Analizi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği

3.Uluslararası ve 13.Ulusal Sağlık ve Hastane Kongresi, 10 - 13 October 2019, vol.1, pp.1305-1315

Hizmetkâr Liderlik Tarzının Çalışanların Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Olan Etkisi

3.Uluslararası Atlas Sosyal Bilimler Kongresi, Sivas, Turkey, 28 - 30 June 2019, vol.1, pp.27-28

Quality Costs in Dental Treatment: A Sample of a Faculty of Dentistry

3 th International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences, Sivas, Turkey, 19 - 21 June 2019, vol.1, pp.1-6

Comparison of e-Health Literacy Levels of University Students: A Study on Undergraduate and Graduate Students

4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi, 20 - 23 June 2019, vol.1, pp.905

Çalışanların TKY Uygulamalarına İlişkin Algı Düzeyleri: BirÜniversite Hastanesi Örneği

Cumhuriyet 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Sivas, Turkey, 19 - 21 April 2019, pp.259-271

Sağlık Kurumları Yöneticilerinin İleri Maliyet Yöntemleri Üzerine Değerlendirmeleri

13.Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 April 2019

Determination of Health Literacy Levels of Health Management Department Students

2.International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, 30 November - 02 December 2018

Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi

ISAS 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, 30 November - 02 December 2018

The Determination of Knowledge Level of Managers About Strategic Management Approach

1.International Management and Social Science Symposium, 17 - 19 November 2018

Sağlık Yönetiminde İnsülin Direnci Farkındalığı veDengeli Beslenmenin Etkisi

Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi, 12 - 15 July 2018, pp.829-830

Üniversite Öğrencilerinin Vergiye İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi

Second Sarajevo International Conference on ”EU Integration and Balkan Countries”, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 17 - 20 May 2016, vol.2, pp.156-174

T.C. Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Görev Yapan Kalite Yönetim Direktörlerinin Profillerinin Belirlenmesi

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 March 2016, pp.415-424

Books & Book Chapters

İşletmecilik ve Sağlık Kurumları

in: SAĞLIK YÖNETİMİNDE TEMEL YAKLAŞIMLAR, ENİS BAHA BİÇER, Editor, NOBEL AKADEMİK, Ankara, pp.1-22, 2020

Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon

in: İŞLETME VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI I, Mustafa Fedai ÇAVUŞ, Editor, AKADEMİSYEN KİTAPEVİ, Ankara, pp.13-24, 2019

Türkiye’de Sağlık Sisteminin Yapısı

in: SAĞLIK KURUMLARINDA YÖNETİM, Zekai Öztürk, Editor, SİYASAL KİTABEVİ, Ankara, pp.9-41, 2019

Sosyal Sorun Alanı Olarak Sağlık

in: SOSYAL SORUNLARDA GÜNCEL TARTIŞMALAR, Yılmaz Daşlı, Editor, ANI YAYINCILIK, Ankara, pp.51-72, 2019

Sağlık Kurumları Yönetiminde Global Bütçe

in: SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR, KÜRŞAD ÖZDAŞLI, MURAT CEM DEMİR, OLCAY TİRE, İBRAHİM SENA ARVAZ ve UĞUR KÖKSAL ODABAŞ, Editor, GECE AKADEMİ, Ankara, pp.273-286, 2018

Sağlık Politikalarında İhtiyaç ve Talep

in: Sağlık Politikası, TENGİLİMOĞLU DİLAVER, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.125-136, 2018

Sağlık Politikalarında İhtiyaç ve Talep

in: SAĞLIK POLİTİKASI, PROF.DR. DİLAVER TENGİLİMOĞLU, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Ankara, pp.125-136, 2018

Sağlık Kurumlarında Muhasebe Sistemi ve Kayıt Düzeni

in: SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET MUHASEBESİ, Yrd.Doç.Dr. H.CEM SAYIN, Editor, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları, Eskişehir, pp.22-47, 2016

Sağlık Kurumları ve Maliyet Muhasebesi ile İlgili Temel Kavramlar

in: SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET MUHASEBESİ, Yrd.Doç.Dr. H.Cem Sayın, Editor, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları, Eskişehir, pp.2-21, 2016