Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Muallim Kazim Uz and His “Music” Booklet Dated 1894

International Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences (JOSHAS JOURNAL), vol.8, no.54, pp.810-817, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Abdülkadir Töre'nin “Usûl-i Ta'lîm-i Keman” Adlı Eserinde Keman Öğretimine Yaklaşımı

Diyalektolog - Ulusal Hakemli Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.28, pp.109-127, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

A MUSICAL EXAMINATION ON NECIP CELÂL ANDEL AND HIS TANGOES

Diyalektolog Ulusal Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, no.27, pp.143-155, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Henryk Wieniawski'nin Op.22 Numaralı Re Minör Keman Konçertosu'nun İncelenmesi

The Journal of Academic Social Sciences, vol.113, no.113, pp.202-218, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DETECTION AND ANALYSIS OF OTTOMAN TURKISH MUSICAL TEXTS AS A COMPONENT OF HISTORICAL MUSICOLOGY STUDIES IN TURKEY

Ege 6. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Sivas, Turkey, 10 September 2022, pp.45-46 Creative Commons License

Dergâh Mecmuası ve Mahmud Nedim'in 1921 Tarihli Yazısında "Hint Dram Müzikalleri"

MUNZUR 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Tunceli, Turkey, 13 August 2022, pp.55-68 Creative Commons License Sustainable Development

Interpretations of Rauf Yekta Bey on "Kâr-ı İbrahim Paşa"

Anadolu 9. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 11 - 12 June 2022, pp.33-45 Creative Commons License

A Review on Ottoman Turkish Education in Musicology Education Institutions

Uluslararası Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu, Sivas, Turkey, 12 - 14 June 2021, pp.215-222 Creative Commons License Sustainable Development

Yalçın Tura and His Contributions to Contemporary Turkish Music

Uluslararası Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu, Sivas, Turkey, 12 - 14 June 2021, pp.223-229 Creative Commons License

Âşık Murat Çobanoğlu nun Türkülerinin Çok Boyutlu İçerik Çözümlemesi

Uluslararası Müzik Sempozyumu (Doğu Dünyasında Geleneksel Türk Müzik Kültürü), Kars, Turkey, 11 June 2014

Âşık Murat Çobanoğlu Türkülerinin Çok Boyutlu İçerik Çözümlemesi

Uluslararası Müzik Sempozyumu - Doğu Dünyasında Geleneksel Türk Müzik Kültürü, Kars, Turkey, 11 - 12 June 2014, pp.52-62

Books & Book Chapters