Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Otel Menülerinde Yöresel Gıda Sunumunun Otel Tercihine Etkisi: Gaziantep Örneği

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.465-475, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TÜRK MUTFAĞINDA KULLANILAN YOĞURT SAKLAMA YÖNTEMLER

Uluslararası Aşçı Dede Ateşbâzı-ı Veli Sempozyumu, 17 - 19 Ekim 2020

Increasıng Gastronomıc Attractıon of Sıvas by Creatıng New Recıpes from Endemıc Plants of Sıvas Provınce

3rd İnternational Congress on Tourism, Economic and Business Sciences, 20 - 22 Haziran 2019

Effect of Local Foods Presentation in Its Menus on Hotel Preference: Gaziantep Example

3rd İnternational Congress on Tourism, Economic and Business Sciences, 20 - 22 Haziran 2019

Kitap & Kitap Bölümleri

TÜRK MUTFAĞINDA KULLANILAN YOĞURT SAKLAMA YÖNTEMLERİ

ANADOLU MUTFAK KÜLTÜRÜNDEN ESİNTİLER, Mücahit Sami KÜÇÜKTIĞLI, Dr. Yılmaz SEÇİM, Dr. Mesut Murat ADABALI, Mustafa YILMAZ, Editör, Konya Kültür A.Ş. Yayınevi, Konya, ss.184-197, 2020