Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye’de Kamu Yönetimi Lisans Eğitimi ve Öğrenci Tercihinde Etkili Olan Faktörler Üzerine Bir Değerlendirme

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.16, sa.2, ss.507-526, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İngiltere’de Yerelleşme Politikaları ve Yerel Yönetimler

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.7, sa.4, ss.2868-2884, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OSMANLI DEVLETİNDE BÜROKRATİK YAPIDA DEĞİŞİM: BİR GÜÇ ODAĞI OLARAK BÜROKRATİK ELİTLERİN YÜKSELİŞİ

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, cilt.9, sa.36, ss.60-70, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KAMU YÖNETİMİ LİSANS EĞİTİMİ TERCİHİNDE ÖĞRENCİ MOTİVASYONU

16. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ FORUMU, Kayseri, Türkiye, 21 - 23 Şubat 2019, ss.120-121

KAMU YÖNETİMİ EĞİTİMİ: KAÇINCI NESİL?

16. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ FORUMU, Kayseri, Türkiye, 21 - 23 Şubat 2019, ss.322-323

FARKLI HÜKÜMET SİSTEMLERİ YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİMİ GEREKTİRİR Mİ?

12. KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU, Kırıkkale, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.706-716

TÜRKİYE’NİN TÜRK DÜNYASI VİZYONU: TİKA FAALİYETLERİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME

International Central Asia Symposium, Bishkek, Kırgızistan, 17 - 20 Nisan 2018, ss.385-398

TÜRKİYENİN GÖÇMENLERE YÖNELİK İSTİHDAM POLİTİKLARI

Göç, Yoksulluk ve Kimlik: ULUSLARARASI ORTA ASYA SEMPOZYUMU, Bishkek, Kırgızistan, 17 - 20 Nisan 2018, ss.545-553

YÖNETİŞİM ODAKLI DEĞİŞİMİN STRATEJİK PLANLARDAKİİZDÜŞÜMÜ: SİVAS BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

11. KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU, Elazığ, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2017, ss.1106-1117

Kitap & Kitap Bölümleri

TÜRKIYE’DEKI SIYASAL PARTILERIN GEÇICI KORUMA ALTINDAKI SURIYELILER SORUNUNA BAKIŞI ÜZERINE BIR İNCELEME

İKTISADI VE İDARI BILIMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR, FİLİZ TUFAN EMİNİ VE ERKAN ARSLAN, Editör, EĞİTİM YAYINEVİ, ss.93-123, 2021

KAMU POLİTİKASI OLARAK SOSYAL POLİTİKA VETÜRKİYE’DE SOSYAL KORUMA POLİTİKALARI ÜZERİNEKARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME

Kamu Politikalarında ‘’Sosyal Bakış’’ ‘’Farklı Disiplinler, Ortak Anlayış’’, Gamze Yıldız Seren, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.155-188, 2019

YEREL YÖNETİMLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE DÜŞÜNSELTEMELLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

KAMU VE İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ PERSPEKTİFLER, Özcan SEZER, Hüseyn ÇAVUSOGLU, Editör, İKSAD Publishing House, Ankara, ss.109-143, 2019

Üniversitelerin Değişen Eğitim Yaklaşımı ve Kamu Yönetimi Eğitimine Yansımalar: Türkiye’de Kamu Yönetimi Eğitiminin Mevcut Durumu Üzerine Bir Araştırma

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar, Hale künüçen, Xatire Quliyeva, Yılmaz Seçgin, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.259-279, 2019

BÜROKRATİK ELİTİZM

YÖNETİM KURAM VE TEKNİKLER, KARTAL Nazım, DEMİR Konur Alp, Editör, ORİON KİTABEVİ, Ankara, ss.423-432, 2018