Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effect of a hemodialysis patient education program on fluid control and dietary compliance

HEMODIALYSIS INTERNATIONAL, cilt.23, sa.3, ss.392-401, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kronik Hastalığı Olan Bireylerin Umutsuzluk Düzeyi Ve İlaç Uyumları

I. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, 25 - 27 Kasım 2018

Hemodiyaliz Hastalarına Verilen Diyet Ve Sıvı Kısıtlaması Eğitiminin Önemi.

II. Uluslararası Bilimsel Ve Mesleki Çalışmalar Sempozyumu (BILMES 2018), 5 - 08 Temmuz 2018, ss.1580-1583

Kanser Hastalarında Hasta ve Ailesinin Eğitiminde Holistik Yaklaşımın Önemi

1.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, 22 - 23 Aralık 2017

Kadınlar ve Hipertansiyon

18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2016