Academic and Administrative Experience

Courses

 • Undergraduate İlaç Tasarımında İleri Enstrümantal Teknikler

 • Undergraduate Araştırma Projesi Uygulama Dersi - II

 • Postgraduate Seminer

 • Undergraduate Eczacılık Elektrokimyasal Analiz

 • Postgraduate Eczacılıkta İleri Enstrümantel Teknikleri

 • Postgraduate Analitik Yöntem Validasyonu

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Postgraduate Özütleme Teknikleri

 • Postgraduate İlaç DNA Etkileşimlerinde Analitik Kimyasal Yaklaşımlar

 • Undergraduate Analitik Kimya - II

 • Undergraduate Araştırma Projesi Dersi - I

 • Undergraduate Analitik Kimya - I

 • Undergraduate İlaç Analizlerinde Ayırma Teknikleri

 • Undergraduate Kimyasal Analiz Sonuçlarının İstatistiksel Değerlendirilmesi

 • Undergraduate Genel Kimya - II

 • Postgraduate Eser Element Analizi

 • Undergraduate Genel Kimya - I

 • Postgraduate Polimerlerin Analitik ve Çevre Kimyasındaki Kullanım Alanları

 • Postgraduate Elektroforez ve Kapiler Elektroforez Teknikleri

 • Undergraduate Kromatografik Analiz Yöntemleri

 • Undergraduate Genel Kimya

 • Associate Degree İngilizce - II