Dr.Öğr.Üyesi

EBRU YABAŞ


İmranlı Meslek Yüksekokulu

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı

Eğitim Bilgileri

2005 - 2011

2005 - 2011

Doktora

İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya, Türkiye

2003 - 2005

2003 - 2005

Yüksek Lisans

İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya, Türkiye

1999 - 2003

1999 - 2003

Lisans

İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya, Türkiye

Yaptığı Tezler

2011

2011

Doktora

İmidazol sübstitüye ftalosiyaninlerin sentezi ve karakterizasyonu

İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya

2005

2005

Yüksek Lisans

Sandviç ftalosiyanin içeren dendrimerlerin sentezi ve özelliklerinin incelenmesi

İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2018

2018

HPLC Eğitimi

Diğer

ANT Teknik

2018

2018

GC-MS Eğitimi

Diğer

ANT Teknik

2016

2016

NMR Kullanım Eğitimi

Diğer

JEOL

Araştırma Alanları

İnorganik Kimya

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İmranlı Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Verdiği Dersler

Ön Lisans

Ön Lisans

İlkyardım ve Sağlık Bilgisi

Ön Lisans

Ön Lisans

Endüstriye Dayalı Öğretim - I ( EDÖ )

Ön Lisans

Ön Lisans

Genel Kimya

Ön Lisans

Ön Lisans

Yanma ve Yangın Bilgisi

Ön Lisans

Ön Lisans

İlkyardım - I

Ön Lisans

Ön Lisans

Çalışma İlişkileri ve Etik

Ön Lisans

Ön Lisans

Tehlikeli Maddeler

Ön Lisans

Ön Lisans

Endüstriyel Hijyen

Ön Lisans

Ön Lisans

Genel Kimya

Ön Lisans

Ön Lisans

İş Sağlığı ve Güvenliği Yön.Sis.

Ön Lisans

Ön Lisans

Anorganik Kimya

Ön Lisans

Ön Lisans

Genel Kimya - II

Ön Lisans

Ön Lisans

Anorganik ve Organik Reaksiyonlar

Ön Lisans

Ön Lisans

Sentetik İlaç Teknolojisi

Ön Lisans

Ön Lisans

Kimya Teknolojileri

Ön Lisans

Ön Lisans

Anorganik kimya

Ön Lisans

Ön Lisans

İngilizce - I

Ön Lisans

Ön Lisans

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Ön Lisans

Ön Lisans

Bilgisayar - I

Ön Lisans

Ön Lisans

Üretim Yönetimi

Ön Lisans

Ön Lisans

Toplantı ve Sunu Teknikleri

Ön Lisans

Ön Lisans

Türk Dili - II

Ön Lisans

Ön Lisans

İş Etiği

Ön Lisans

Ön Lisans

Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi - II

Ön Lisans

Ön Lisans

Bilgisayarlı Muhasebe

Ön Lisans

Ön Lisans

Türk Dili - I

Ön Lisans

Ön Lisans

Matematik

Ön Lisans

Ön Lisans

Toplam Kalite Yönetimi

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Antioxidant activities of the new tetrasubstituted metal-free, Zn(II) and Co(II) monophthalocyanines

Soylemez N., YABAŞ E. , ŞAHİN BÖLÜKBAŞI S. , SÜLÜ M.

JOURNAL OF PORPHYRINS AND PHTHALOCYANINES, cilt.22, ss.233-242, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2017

2017

Analytical approaches for clarification of DNA-double decker phthalocyanine binding mechanism: As an alternative anticancer chemotherapeutic

BAĞDA E. , YABAŞ E. , Bagda E.

SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, cilt.172, ss.199-204, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2015

2015

The water soluble ball-type phthalocyanine as new potential anticancer drugs

YABAŞ E. , BAĞDA E. , BAĞDA E.

DYES AND PIGMENTS, cilt.120, ss.220-227, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2014

2014

Feasibility of tetracycline, a common antibiotic, as chelating agent for spectrophotometric determination of UO22+ after cloud point extraction

BAĞDA E. , YABAŞ E. , KARAKUŞ N.

JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, cilt.299, sa.3, ss.1813-1820, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Photoluminescence Properties of Tetra- and Octa-Substituted Double Decker Lu(III) Phthalocyanines

YABAŞ E. , BAŞER P. , KUL M.

Journal of Materials and Electronic Devices, cilt.2, sa.1, ss.13-16, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

New generation graphene-based dendriticphthalocyanine: Potential usage for biomedicalapplications

YABAŞ E.

Cumhuriyet Medical Journal, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Synthesis and Spectroscopic Properties of 5-Amino-1,3,4-ThiadiazoleSubstituted Zinc(II) Phthalocyanine Compound

YABAŞ E.

Cumhuriyet Science Journal, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Effect of New Water-Soluble Dendritic Phthalocyanines on Human Colorectal and Liver Cancer Cell Lines

YABAŞ E. , SÜLÜ M., aykut ö., TUTAR Y.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.21, sa.3, ss.689-695, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

A versatile water soluble ball-type phthalocyanine as potential antiproliferative drug: The interaction with G-quadruplex of Tel 21 and cMYC

BAĞDA E., BAĞDA E. , YABAŞ E.

Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Photoluminescence Properties of Tetra- and Octa-Substituted Double Decker Lu(III) Phthalocyanines

YABAŞ E. , BAŞER P. , KUL M.

6th International Conference on Materials Science and Nanotechnology for Next Generation, 16 - 18 Ekim 2019

2019

2019

New Generation Graphene Oxide-Phthalocyanine Hybrid Materials

YABAŞ E.

6th International Conference on Materials Science and Nanotechnology for Next Generation, 16 - 18 Ekim 2019

2019

2019

Dendritic Phthalocyanines for Optoelectronic Applications

YABAŞ E. , BAŞER P. , KUL M.

6th Internatıonal Conference on Materials Science and Nanotechnology for Next Generation, 16 - 18 Ekim 2019

2019

2019

Development of New Water-Soluble Drug For The Treatment Of Photodynamic Cancer

YABAŞ E.

1st International Cancer Days, 19 - 21 Eylül 2019

2019

2019

Development of The New Photosensitive Drug For Photodynamic Therapy In Veterinary Medicine

YABAŞ E. , BOĞA M.

International Congress on Domestic Animal Breeding, Genetics and Husbandry, 11 - 13 Eylül 2019

2019

2019

Yeni Suda Çözünebilen Magnezyum Ftalosiyaninin Sentezi ve Özellikleri

YABAŞ E.

III. International Scientific and Vocational Studies Congress – Science and Health (BİLMES SH-2019), 27 - 30 Haziran 2019

2019

2019

Optoelektronik Uygulamalar İçin Yeni Grafen Oksit-Ftalosiyanin Hibridinin Hazırlanması

YABAŞ E.

III. International Scientific and Vocational Studies Congress – Science and Health, 27 - 30 Haziran 2019

2018

2018

INVESTIGATION OF THE USABILITY POTENTIALS OF DIFFERENT TYPE PHTHALOCYANINE COMPOUNDS IN ORGANIC SOLAR CELLS

YABAŞ E. , ÖZER A.

II. International Scientific and Vocational Studies Congress, 5 - 08 Temmuz 2018

2017

2017

SUDA ÇÖZÜNEN MONO- VE SANDVİÇ TİP FTALOSİYANİN MOLEKÜLLERİNİN AMES/MİKROZOM MUTAJENİTE TESTLERİ

BAĞDA E. , BAĞDA E. , YABAŞ E. , YILDIRIM Ş. , Yılmaz H. E.

1st international congress on social sciences humanities and educations, 22 - 23 Aralık 2017

2017

2017

FOTODUYARLAŞTICI BİLEŞİKLER VE BİYOLOJİK UYGULAMALARI

BAĞDA E. , BAĞDA E. , YABAŞ E.

1st international congress on social sciences humanities and education, 22 - 23 Aralık 2017

2017

2017

Imidazole Substituted Zn(II) Phthalocyanines as Potential Colorimetric pH Sensor

YABAŞ E.

II. INTERNATIONAL INES ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, 18 - 21 Ekim 2017

2017

2017

Synthesis and Characterization of Pyridine Substituted Metal-free and Zinc(II) Phthalocyanine Compounds

YABAŞ E.

II. INTERNATIONAL INES ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, 18 - 21 Ekim 2017

2017

2017

Synthesis and Investigation of Properties of the New Zinc(II) Phthalocyanine Compound

YABAŞ E.

VI. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 18 - 21 Mayıs 2017

2017

2017

Synthesis and Characterization of New Dendritic Zinc and Ruthenium Phthalocyanines

YABAŞ E. , doğan n., SÜLÜ M.

VI. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 18 - 21 Mayıs 2017

2017

2017

SYNTHESIS and CHARACTERIZATION of NEW DENDRITIC ZINC andRUTHENIUM PHTHALOCYANINES

YABAŞ E. , Doğan N., SÜLÜ M.

VI. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Burdur, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.97

2016

2016

Titanyum Ftalosiyanin Bileşiklerinin pH Sensör Özelliklerinin İncelenmesi

YABAŞ E.

INTERNATIONAL INES ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, 3 - 05 Kasım 2016

2015

2015

INVESTIGATION OF PROPERTIES OF WATER SOLUBLE 1 2 DIMETHYLAMINO ETHYL 1H TETRAZOLE SUBSTITUTED METAL FREE AND ZINC II MONOPHTHALOCYANINES

YABAŞ E. , BAĞDA E.

1st International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, 27 Ekim - 01 Kasım 2015

2015

2015

Analytical Investigation Of A New Sandwich Type Phthalocyanine and Oncogene Interaction

BAĞDA E. , YABAŞ E. , BAĞDA E.

1st International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, 27 Ekim - 01 Kasım 2015

2015

2015

Interaction of a new sandwich type phthalocyanine with DNA A potential anticancer agent

BAĞDA E. , YABAŞ E. , BAĞDA E.

COLLOQUIUM SPECTROSCOPICUM INTERNATIONALE XXXIX, 30 Ağustos - 03 Eylül 2015

2015

2015

SYNTHESIS AND SPECTROSCOPIC PROPERTIES OF NEW WATER SOLUBLE MONOPHTHALOCYANINES

YABAŞ E. , BAĞDA E.

COLLOQUIUM SPECTROSCOPICUM INTERNATIONALE XXXIX, 30 Ağustos - 03 Eylül 2015

2015

2015

Investigationof Properties of Water Soluble 1 2 8dimethylamino ethyl 1H Tetrazole Sustituted Metal Freeand Zinc II Monophthalocyanines

YABAŞ E. , BAĞDA E.

1st International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, 27 ekim-1 kasım 2015., 27 Ekim - 01 Kasım 2015

2015

2015

Synthesis and characterization of 1 2 dimethylamino ethyl 1H tetrazole substituted monophthalocyanines

YABAŞ E.

1st International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2015), 25 - 28 Mart 2015

2015

2015

Synthesis and investigation of aggregation and fluorescence behaviors of monophthalocyanines with four imidazoles and N alkylated imidazoles

YABAŞ E.

1st International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2015), 25 - 28 Mart 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

New generation Chemical materials

YABAŞ E. , BAŞER P. , KUL M.

Current Studies at Possitive Sciences, DR. MEHRİBAN EMEK,DR. E. İLHAN ŞAHİN, Editör, IKSAD, Ankara, ss.113-132, 2020

2019

2019

Kimyasal Temelli Yeni Kolorimetrik Gaz Sensörler

Yabaş E.

Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar: Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Oktay Erdoğan,M. Didem Demirbaş,Serdar Özyön,Baran Toprak, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.49-62, 2019

2019

2019

Phthalonitrile Derivatives Containing Different Heterocyclic Groups as New Corrosion Inhibitors for Iron(110) Surface

Yabaş E. , Guo L., Safi Z. S. , Kaya S.

Research Methodologies and Practical Applications of Chemistry, L. Pogliani,A. K. Haghi,N. Islam, Editör, CRC, New York , Florida, ss.71-89, 2019

2018

2018

Farklı Türdeki Ftalosiyanin Bileşiklerinin İnce Film Yüzey Morfolojilerinin İncelenmesi

Yabaş E.

Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar: Fen ve Matematik Bilimleri, İshak Altun,Yusuf Sert,Canan Başlak, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.1-18, 2018

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Journal of Chemistry

Editörler Kurulu Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Mayıs 2019

Mayıs 2019

DYES AND PIGMENTS

SCI Kapsamındaki Dergi

Ödüller

Kasım 2019

Kasım 2019

TÜBİTAK TEYDEB 1503 Tarım, Gıda ve Biyoteknoloji'de Ar-Ge ve Yenilik Proje Pazarı 2019 / BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Tübitak Teydeb 1503 Tarım, Gıda Ve Biyoteknoloji'de Ar-Ge Ve Yenilik Proje Pazarı 2019

Ekim 2019

Ekim 2019

The Best Third Presentation Award

1St International Cancer Days

Ocak 2019

Ocak 2019

Akademik Teşvik Ödülü

Yök

Ocak 2018

Ocak 2018

Akademik Teşvik Ödülü

Yök

Ocak 2017

Ocak 2017

Akademik Teşvik Ödülü

Yök

Aralık 2015

Aralık 2015

Tübitak Yayın Teşvik Ödülleri

Tübitak

Ocak 2012

Ocak 2012

Tübitak Yayın Teşvik Ödülleri

Tübitak

Ocak 2011

Ocak 2011

Cumhuriyet Üniversitesi Yayın Teşvik Ödülü

Cumhuriyet Üniversitesi

Mart 2008

Mart 2008

TÜBİTAK Araştırma Bursu, Tübitak 1001

Tübitak

Temmuz 2003

Temmuz 2003

Kimya Bölümü Birinciliği (Lisans)

İnönü Üniversitesi Mezuniyet TöreniDavetli Konuşmalar

Ocak 2019

Ocak 2019

Organik İlaç Moleküllerinin Genel Sentez ve Karakterizasyon Yöntemleri

Çalıştay

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi / Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Çalıştayı-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 90

h-indeksi (WOS): 5

Jüri Üyelikleri

Aralık-2019

Aralık 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İnönü Üniversitesi

Şubat-2019

Şubat 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Aralık-2018

Aralık 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi